بودند. مرد زندانی می‌گفت: «زنی که مهریه‌اش را بخواهد دیگر زن زندگی نیست.» نگار هم می‌گفت: «مردی که هفته‌ها پیش گاوهایش می‌ماند و یک ساعت برای خانواده‌اش وقت نمی‌گذاشت، همان بهتر که در زندان بماند...»
صفحه  از ۴۷