کد خبر: ۷۰۱۳۶
تاریخ انتشار:۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۰
«تولگاهان ساییشمان» و همسرش «آلمدا آبازی» در استانبول (عكس)

 
 در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (122)