کد خبر: ۷۰۱۳۹
تاریخ انتشار:۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴
با دستور رئیس جمهور: کمیته ای 4 نفره، مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاهها شد


به دستور رئیس جمهوری کمیته چهارنفره ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.

 بر اساس این دستور، وزرای کشور،اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش نمایند.