پيام تبريك ولی فصیحی پرمهر دبیرکل مجمع اسلامی فرهیختگان به مناسبت روز خبرنگار
‍پيام تبريك ولی فصیحی پرمهر دبیرکل مجمع اسلامی فرهیختگان به مناسبت روز خبرنگار:

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاه سازی و اطلاع رسانی و چشم بینای مردم هستند.

این جانب، روز خبرنگار را به تمامی فرهیختگان و قلم زنان اهل رسانه تبریک گفته و از زبان شیوا و زیبای صاحب قلم زنده یاد دکتر علی شریعتی این روز را گرامی می دارد.
دستم را قلم می‌کنم و قلمم را از دست نمی‌گذارم 
چشم‌هایم را کور می‌کنم
گوش‌هایم را کر می‌کنم
پاهایم را می‌شکنم
انگشتانم را بند بند می‌برم 
سینه‌ام را می‌شکافم
قلبم را می‌کشم 
حتی زبانم را می‌برم و لبم را می‌دوزم...
هر کسی را، هر قبیله‌ای را توتمی است
توتم من، توتم قبیله من قلم است...
قلم زبان خداست
قلم امانت آدم است
قلم ودیعه‌ی‌ عشق است
هر کسی را توتمی  است
و قلم توتم من است
و قلم توتم ماست...
با تقدیم احترام
ولی فصیحی پرمهر دبیرکل مجمع اسلامی فرهیختگان