ترانه عليدوستى و مهتاب كرامتى در اکران "صفر تا سکو" (اينستاپست)
به گزارش نواندیش، ترانه عليدوستى و مهتاب كرامتى در اکران خصوصی فیلم "صفر تا سکو"