منشا و همسرش با جام قهرمانی (اینستاپست)
به گزارش نواندیش، گادوین منشا عکسی را در کنار همسر و فرزندش با جام قهرمانی پرسپولیس منتشر کرد.