حل مشكل "ستاره جوان" براى آبى پوش شدن
نوانديش: منابع خبر مى گويند مشكلات الهيار صيادمنش برای عقد قرارداد با استقلال حل شده و به زودي از اين خريد جديد رونمايي خواهد شد. در تصوير زير استورى مدير برنامه اين بازيكن را مشاهده مى كنيد: