دختران و زنان ايرانى در ورزشگاه سن پيترزبورگ (گزارش تصويرى)