«بهرام رادان» و «بهاره کیان افشار» كنار پوستر تيم ملى (عكس)