حضور دوباره دختران و خانواده ها در ورزشگاه آزادى(گزارش تصويرى)
تصاویر زیر صحنه هایی از حضور خانواده ها در استادیوم آزادی برای تماشای بازی دیشب ایران را نشان می دهد.