آخرین قیمت آپارتمان در نقاط مختلف تهران(جدول)
دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.