دليل خروج رییس‌ جمهور از مراسم رژه
مشاور رییس‌جمهور با اشاره به حضور امروز رییس‌جمهور در مراسم رژه درباره جوسازی رسانه‌ای علیه روحانی گفت:‌خروج رئیس‌جمهور از این مراسم بر اساس برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفت.

حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جوسازی برخی از رسانه‌ها علیه رئیس‌جمهور بعد از حادثه تروریستی اهواز گفت: خروج رئیس‌جمهور بر اساس برنامه قبلی و ساعت مقرر انجام شد.