خودکشی در مترو خط 4 را بست
خط چهار متروی تهران به سمت ارم سبز به دلیل خودکشی یک فرد بسته شد.

به گزارش جماران، هم اکنون از شهروندان خواسته شد از مسیرهای دیگر استفاده کنند.

 مرد ۳۵ ساله‌ در ایستگاه بیمه خط ۴ تهران اقدام به خودکشی کرد اما منجر به مرگ وی نشد.

او با پرت کردن خود به زیر قطار شهری، قصد خودکشی داشت که البته این اقدام وی منجر به مرگش نشد و در نهایت ماموران پس از خارج کردن وی از زیر قطار وی را به اورژانس انتقال دادند.