برچسب: آب انبار سردار بزرگ قزوین
دیدنی های قزوین؛
آب انبار سردار بزرگ بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران... بنا محمد حسن خان و محمد حسین خان سردار از... امرای فتحعلی شاه قاجار بودند آب انبار دارای سر دری... رفیع با قوس جناغی است راه شیر آب انبار پنجاه...
آب انبار سردار بزرگ بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران... بنا محمد حسن خان و محمد حسین خان سردار از... امرای فتحعلی شاه قاجار بودند آب انبار دارای سر دری... رفیع با قوس جناغی است راه شیر آب انبار پنجاه...
کد خبر: ۶۸۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰