امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: آسیب پذیری iOS در برابر Spectre و Meltdown
متاسفانه این روزها خبر آسیب پذیری meltdown و spectreکه میلیون... ها کامپیوتر و موبایل را تحت تاثیر خود قرار می... دهد موجی از ناراحتی را در پی داشت spectre از... آنجایی که روی پردازنده arm تاثیر بسیار مخربی دارد این...
نواندیش متاسفانه این روزها خبر آسیب پذیری meltdown و spectreکه... میلیون ها کامپیوتر و موبایل را تحت تاثیر خود قرار... می دهد موجی از ناراحتی را در پی داشت spectreاز... آنجایی که روی پردازنده arm تاثیر بسیار مخربی دارد این...
کد خبر: ۶۸۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷