امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: اکبر مختارى
نواندیش- اکبر مختارى برای درک و تحلیل روند کاری دولتها...
کد خبر: ۵۶۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱


نواندیش- اکبر مختارى در فضای انتخابات در اکثر کشورها کاندیداهای...
کد خبر: ۵۶۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۸


نواندیش - اکبر مختارى تحولات اقتصادی وسیاسی در داخل کشورها...
کد خبر: ۵۶۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱


نواندیش- اکبر مختارى در فضای سیاسی متعارض برای ماندگاری و...
کد خبر: ۵۵۶۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


نواندیش - اکبر مختارى شناخت و تحلیل عملکرد افراد بدون...
کد خبر: ۵۵۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۹


نواندیش - اکبر مختارى تحلیل محتوای عملکرد سیاستمداران شناخت و...
کد خبر: ۵۴۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹


نواندیش -اکبرمختاری دربرابر کنش دولتمردان با دیدگاه های متعارض می...
کد خبر: ۵۴۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰


نواندیش- اکبر مختارى رهبران سیاسی و دولتها برای حفظ خویش...
کد خبر: ۵۳۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


نواندیش- اکبر مختارى سرکوب ریشه های تبلوردهنده دولت ملت ها...
کد خبر: ۵۲۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵


نواندیش- اکبر مختارى سرکوب ریشه های تبلوردهنده دولت ملت ها...
کد خبر: ۵۲۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


افزايش كارآيى برجام
نواندیش - اکبر مختارى اثرات توافقات استراتژیک بین المللی...
کد خبر: ۵۲۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


نواندیش - اکبر مختارى قضاوت تاریخی در مورد رجال سیاسی... این موضوع مستثنی نبوده است اکبرهاشمی رفسنجانی را می توان...
کد خبر: ۵۱۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰


نواندیش- اکبر مختارى سازمانهای بین المللی در صورتی کارامد خواهند...
کد خبر: ۵۱۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵


نواندیش- اکبر مختارى سیاست خارجی کشورهای توسعه یافته بدون پشتوانه...
کد خبر: ۵۰۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


نواندیش - اکبر مختارى ادبیات سیاسی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست...
کد خبر: ۴۹۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱


نواندیش - اکبر مختارى شناخت و درک اهداف بلندمدت رهبران...
کد خبر: ۴۹۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳


نواندیش - اکبر مختارى درک انتخابات در آمریکا بدون شناخت...
کد خبر: ۴۹۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰


نواندیش- اکبر مختارى سازمانها وگروه های مختلف بدون توجه به...
کد خبر: ۴۸۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


نواندیش - اکبر مختارى شناخت اصلی کنشگران سیاسی را رفتار...
کد خبر: ۴۷۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹


نواندیش- اکبر مختارى تحلیل رقابتهای انتخاباتی در عرصه ریاست جمهوری...
کد خبر: ۴۷۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷