برچسب: برمه
صلح در برمه میانمار در حالی سیاست سکوت را در...
کد خبر: ۶۱۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹


و برمه در پستوی اتاق های خبری نهان می گردد...
های جهان می شود و برمه در پستوی اتاق های... می آورد موضوع افغان و برمه ای ها هم دقیقا...
کد خبر: ۶۱۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۷


کد خبر: ۶۱۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶


به همراه خلیفه شهمیر بلوچ مالداری و برادران برمه ذکرهای...
کد خبر: ۵۰۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲


آن را کشف کنم همچنین می خواهم برمه را از...
کد خبر: ۵۰۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲


تايم خبر داد:
برمه مقایسه می کنند و عده ای هم وضعیت تجارت...
کد خبر: ۱۹۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰


ایران با غلبه بر تیم های پاکستان برمه و بحرین...
کد خبر: ۱۸۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۳


حقوق بشر از مخالفان حکومت نظامی برمه و برنده جایزه...
کد خبر: ۱۴۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸


برمه در شب مرگ یکی از فرماندهانشان در 15 مارس...
کد خبر: ۷۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷


خارجی آمریکا قلمداد کرد و از چین برمه رژیم صهیونیستی...
کد خبر: ۷۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹


پیتون بزرگ برمه ای با طول بیش از دو متر...
کد خبر: ۱۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۹