برچسب: جان مرشایمر
مرشایمر نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل و تئوریسین رئالیسم... تصمیم گیری می کنند مرشایمر درخصوص سیاست تغییر رژیم از... چین بایستد مرشایمر همچنین با ارائه آمارهای اقتصادی و بحث... مرشایمر از آنجا که نظام بین الملل اقتدار گریز است...
کد خبر: ۶۶۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


اولیه برای گفتگوهای همه جانبه با یک موضوعی شروع شود... ای و روابط دوجانبه با ایران خود را یک قدرت... چهارجانبه هم ارائه داده بودند که بر اساس آن ایران... پیدا کند اما مهمترین و به نظر من هیجان انگیز...
کد خبر: ۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴