امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: حزب کارگزاران سازندگى
جهانگیرى از شوراى مرکزى حزب کارگزاران خبر داده بودند و...
نواندیش سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگى روز گذشته برگزار و... حزب اصلاح طلب نبودن نام اسحاق جهانگیرى معاون اول رییس... سه سال قبل از استعفاى جهانگیرى از شوراى مرکزى حزب... کارگزاران خبر داده بودند و به نظر مى رسد این...
کد خبر: ۸۴۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۹


فر حزب اعتدال و توسعه ٢- مهدى نیکبخت حزب اعتدال... مهرداد جانفزا حزب کارگزاران سازندگى ٦-کوروش خسروی سازمان عدالت و... حزب اعتماد ملى ٩- فرید صلواتى مستقل ١٠- عادل دهدشتى... مستقل ١١- حمزه شفیعى پور کارگزاران سازندگى ١٢ سعید بلند...
کد خبر: ۵۵۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶