امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: حساب مخصوص
و ایران را حسابرسی می کند درحالی که قرار است... ایران را حسابرسی می کند برای نمونه وقتی ایران به... در ازای خرید نفت بپردازد برای پرداخت صورت حساب شرکت... ایجاد یک حساب مخصوص است که بر مبنای آن بتواند...
کد خبر: ۸۰۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


اروپا در پی ایجاد یک حساب مخصوص است که بر... کانال را از طریق یک حساب مخصوص ایجاد خواهد کرد... حساب مخصوص چیست حسابی است که نزد یک یا چند... حساب متمرکز تامین می شود اما چالش اصلی در حوزه...
کد خبر: ۷۷۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹


و باید به حساب های مخصوصی که از طرف خزانه... باید به حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد... بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز...
کد خبر: ۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳