برچسب: خیریه
را بر خود هموار کنند بنیاد خیریه بیماری های خاص...
کد خبر: ۶۸۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


شبهه دولتی برخی خیریه ها با اعلام شماره حساب خود...
شبهه دولتی برخی خیریه ها با اعلام شماره حساب خود... افراد مطرح در دوران بازنشستگی خیریه دارند و کار خیر... انجام می دهند شما نمی خواهید در امور خیریه فعال...
کد خبر: ۶۸۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


برگزار شده توسط بنیاد خیریه شان پن...
کد خبر: ۶۸۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹


معافیت مالیاتی هستند اصولا اموال اهدایی به مؤسسات خیریه و... اوقاف و امور خیریه می باشد گفتنی است براساس سایر... های بازنشستگی مؤسسات خیریه و عام المنفعه مطبوعات و مؤسسات...
کد خبر: ۶۸۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


یک مبلغ زیاد به مؤسسات خیریه پرداخت کنید مسلماً این... خیریه به شما این فرصت را می دهند تا آن...
کد خبر: ۶۸۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


را اداره کنند اینها انجمن خیریه و انجمن اسلامی نیستند...
کد خبر: ۶۷۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


ما به عنوان کارهای خیریه ای و ngo می دانستیم...
کد خبر: ۶۷۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


nilhusمحیط زیستآموزشامدادخیریهتولیدی های کوچکگردشگریبهداشتو به همین روی و با توجه...
کد خبر: ۶۶۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


اوقاف و امور خیریه است اما اگر ملک مزبور مالک... شده باشد اداره آن با سازمان اوقاف و امور خیریه... این محل سازمان اوقاف و امور خیریه متولی حقیقی این...
کد خبر: ۶۶۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


را به حساب خیریه هایی واریز کرده اند که خدماتی...
کد خبر: ۶۶۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


شود بر اساس آزمایشات بنیاد خیریه electrical safety first 98...
کد خبر: ۶۶۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


دیویدسون است کیوانچ در امور خیریه نیز فعالیت زیادی دارد...
کد خبر: ۶۶۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۷


تی است در کنار کارهای تجاری امور خیریه و سرمایه...
کد خبر: ۶۶۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹


کرمانشاه گفت بنده همراه چند تن از دوستانم انجمن خیریه... ایتام در اثر زلزله را از طریق انجمن خیریه سلمان...
کد خبر: ۶۵۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


تمرین ریکاوری پرسپولیس از دقایقی دیگر در ورزشگاه خیریه عمل...
کد خبر: ۶۵۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


18 سالگی یک بار به بازارچه خیریه رفته بودم چشمم...
کد خبر: ۶۵۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


جسیکا آلبا همراه با همسرش در یک مراسم خیریه...
کد خبر: ۶۵۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶


از این شباهت به نفع کارهای خوب استفاده کنم خیریه...
کد خبر: ۶۵۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


و نهادهای خیریه در فرآیندهای سیاستگذاری 13-انعکاس واقعیت های اجتماعی...
کد خبر: ۶۴۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


پس از خاتمه جنگ به نیازمندان و امور خیریه اهتمام...
کد خبر: ۶۴۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳