امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: دردسر عکس هاى بوسه کریم انصاری فرد در اروپا