برچسب: رستم قاسمى
نام قالیباف رستم قاسمى و نیکزاد در انتخابات خبر مى...
ثبت نام قالیباف رستم قاسمى و نیکزاد در انتخابات خبر...
کد خبر: ۵۵۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


و حاج بابایی و رستم قاسمی متعلق به کابینه محمود... کابینه محمود احمدی نژاد رستم قاسمی علی نیکزاد حمیدرضا حاجی...
کد خبر: ۵۵۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹


گزارش تحليلى نوانديش
این 10 نفر یعنی بذرپاشحاجی باباییمحسن رضاییابراهیم رییسیزاکانیزاهدیضرغامیفتاحرستم قاسمىقالیبافقرار است...
کد خبر: ۵۵۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶


رستم قاسمى نامزد جمنا نمی توان انتظار داشت مدیران سالخورده...
رستم قاسمى نامزد جمنا نمی توان انتظار داشت مدیران سالخورده...
کد خبر: ۵۵۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵


تكرار/
صالحی فرزند فرمانده کل ارتش فاطمه قاسمى فرزند رستم قاسمى...
کد خبر: ۵۵۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


صالحی فرزند فرمانده کل ارتش فاطمه قاسمى فرزند رستم قاسمى...
کد خبر: ۵۵۱۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۷


کرد همچنین فاطمه قاسمى فرزند رستم قاسمى وزیر نفت احمدى...
کد خبر: ۵۵۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


صالحی فرزند فرمانده کل ارتش فاطمه قاسمى فرزند رستم قاسمى...
کد خبر: ۵۵۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم در دیدار جمعی...
کد خبر: ۵۴۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۳


start " br style="max-width 100% text-align start " رستم قاسمی...
کد خبر: ۵۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶


بقایى مستقل آمده ام حاجى بابایى و رستم قاسمى معرفى...
کد خبر: ۵۳۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲


گزیده گفتگوى رستم قاسمى وزیر نفت دولت احمدى نژاد با...
کد خبر: ۵۱۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸


رستم قاسمی در لیست بررسی های ما قرار دارند ...
و رستم قاسمی در لیست بررسی های ما قرار دارند...
کد خبر: ۴۹۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶


عضو شورای مرکزی جبهه یکتا از مطرح بودن رستم قاسمی...
عضو شورای مرکزی جبهه یکتا از مطرح بودن رستم قاسمی... به مطرح بودن رستم قاسمی به عنوان یکی از کاندیداهای... افزود آقای رستم قاسمی از جمله کسانی است که تجربه...
کد خبر: ۴۹۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰