برچسب: روابط عمان و عربستان
از زمان تاسیس سلطان نشین عمان در سال 1970 تاکنون... راهبرد این کشور در صحنه پرآشوب منطقه ای سیاست توازن... و تعادل میان بازیگران محافظه کار و تجدیدنظرطلب بوده است... از مجرای ایفای چنین نقشی مسقط توانسته است علاوه بر...
کد خبر: ۵۳۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱