امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: شیر ژرمن
خالی کردید با شفر عکس انداختید و گفتید شیر ژرمن...
کد خبر: ۹۲۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰