برچسب: على قربانى
کد خبر: ۶۸۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


کد خبر: ۶۸۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


واکنش خسرو حیدرى به شعار هواداران علیه على قربانى پس...
کد خبر: ۶۸۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


کد خبر: ۶۸۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


على قربانى در دقیقه ٩٦ موقعیت عالى گلزنى را به...
شود على قربانى در دقیقه ٩٦ موقعیت عالى گلزنى را...
کد خبر: ۶۸۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


سقوط يك پله اى پيكان با شكست از ذوب آهن،
کد خبر: ۶۸۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵


زدن دو گل در يك بازى و غلبه بر گل گهر؛
کد خبر: ۶۱۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۷


کد خبر: ۶۰۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶


صحنه پنالتى روى على قربانى که از چشم داور دور...
کد خبر: ۶۰۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


کد خبر: ۵۳۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


زیبایی توسط على قربانى به ثمر رسید دقیقه ٨٠٢-٣ پیکان...
کد خبر: ۵۲۷۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸


به زیبایی توسط على قربانى به ثمر رسید دقیقه ٨٠٢-٣...
کد خبر: ۵۲۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸


کد خبر: ۴۹۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۱


کد خبر: ۴۹۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۱


کد خبر: ۴۸۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷


کد خبر: ۴۲۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰


کد خبر: ۳۸۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸