برچسب: معرفى مقاله
معرفى مقاله؛
کد خبر: ۶۴۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


معرفى مقالات آكادميك/٢
معرفى مقاله تحلیل سیاست امریکا در قبال برنامه هسته ای... نویسندگان مقاله برای آزمون فرضیه ضمن به­ کارگیری نظریه نوواقع­...
کد خبر: ۶۱۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


معرفى مقالات آكادميك/١
معرفى مقاله ساختارهای مادی و معرفتی تأثیرگذار بر روابط ایران... در دوران جمهوری اسلامی به چشم می­ خورد این مقاله... دادند در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و دو رویکرد... نوواقع گرایی منابع و مآخذ مقاله الف منابع فارسی احتشامی...
کد خبر: ۶۱۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۷