برچسب: نظرسنجى
کد خبر: ۷۶۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴


نظرسنجى با خط خوردن "وریا غفورى سیدجلال حسینى سیدحسین حسینى...
کد خبر: ۷۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


کد خبر: ۷۵۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


گزارش نواندیش مطابق همه نظرسنجى هاى بین المللى و متعاقبا... هجوم هواداران ایرانى نتیجه نظرسنجى اى اف سى درباره انتخاب...
کد خبر: ۷۵۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸


کد خبر: ۷۵۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


تكرار
در این نظرسنجى بازیگران میدانى سیاست مدنظر بوده اند به...
کد خبر: ۷۰۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷


تكرار/
در این نظرسنجى بازیگران میدانى سیاست مدنظر بوده اند به...
کد خبر: ۶۹۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


در این نظرسنجى بازیگران میدانى سیاست مدنظر بوده اند به...
کد خبر: ۶۹۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


کد خبر: ۶۰۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


کد خبر: ۶۰۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


به صلاحیت و تجربه آنان نیز کمک کنیم نظرسنجى آیا...
کد خبر: ۶۰۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


کد خبر: ۶۰۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲


نظرسنجى جدید "ارزیابى کلى شما از کابینه معرفى شده به...
کد خبر: ۶۰۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹


نظرسنجى ...
کد خبر: ۵۹۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰


نواندیش آغاز نظرسنجى جدید سایت نواندیش نظر شما درباره ادامه...
کد خبر: ۵۹۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴


نواندیش نظرسنجى "با خروج کدام یک از چهره هاى زیر...
کد خبر: ۵۹۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


نواندیش نظرسنجى جدید نظر شما درباره شعر خوانى "میثم مطیعى"...
کد خبر: ۵۸۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


نواندیش نظرسنجى جدید عملکرد صداوسیما را در قبال "حمله تروریستى...
کد خبر: ۵۷۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸


نتایج نظرسنجى ایسپا قبل از مناظره اول ...
کد خبر: ۵۶۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱


او گفته مستقل مى آید حال اگر در نظرسنجى ها...
کد خبر: ۵۵۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۷