برچسب: نهاد ریاست جمهورى
بازگشت به گذشته...؟
نماز نهاد ریاست جمهورى در دوره احمدى نژاد کریمى قدوسى...
کد خبر: ۵۶۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷