برچسب: پورمحمدى
کد خبر: ۶۰۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱


تكرار/
شنیده شده دکتر محمدرضا پورمحمدى رییس دانشگاه تبریز جدیدترین گزینه...
نواندیش شنیده شده دکتر محمدرضا پورمحمدى رییس دانشگاه تبریز جدیدترین...
کد خبر: ۶۰۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


شنیده شده دکتر محمدرضا پورمحمدى رییس دانشگاه تبریز جدیدترین گزینه...
نواندیش شنیده شده دکتر محمدرضا پورمحمدى رییس دانشگاه تبریز جدیدترین...
کد خبر: ۶۰۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۰


کد خبر: ۴۱۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵


کد خبر: ۳۸۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲