برچسب: پیمان ترانس پاسیفیک
است خروج از پیمان آب وهوایی پاریس و پیمان ترانس... پاسیفیک و همچنین برهم زدن روابط جدید امریکا و کوبا...
کد خبر: ۶۸۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


خروج از پیمان آب وهوایی پاریس و پیمان ترانس پاسیفیک... اش را عملی سازد خروج از پیمان ترانس پاسیفیک خروج...
کد خبر: ۶۶۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۷


عملی سازد خروج از پیمان مهم آب و هوایی پاریس... خروج از پیمان ترانس پاسیفیک صدور فرمان عدم ورود اتباع...
کد خبر: ۶۱۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴