امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: کاهش قدرت نرم آمریکا
هرچقدر ترامپ بر بازگشت اقتدار دوباره آمریکا تاکید کرده در... برابرش تحولات یکسال ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشان از "کاهش... قدرت نرم آمریکا در جهان" را دارد ...
سیاسی بدون شناخت جایگاه قدرت کشور در عرصه بین الملل... حالی سوگند ریاست جمهوری را اداکرد که اقتصاد آمریکا از... ترامپ با شعار اول آمریکا کار خویش را آغاز کرد... سیاست ورزی نرمال خارج گردید لیکن عمل سیاسی غیر منطقی...
کد خبر: ۶۸۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲