امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: 100 مساله جامعه ایران
عنوان آینده پژوهی ایران 96 به بررسی 100 مساله جامعه... ایران پرداخت که در این بین مسائل و معضلات اقتصادی...
تحت عنوان آینده پژوهی ایران 96 به بررسی 100 مساله... جامعه ایران پرداخت که در این بین مسائل و معضلات... سه مساله پر اهمیت کشور معرفی کرده است بر این... انتخابات در لیست ۱۰ مساله اصلی کشور در سال ۱۳۹۶...
کد خبر: ۶۸۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰