امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: Res comunis
کلیدی دارند حقوق بشرمیراث مشترک بشری اعم از res comunisres...
کد خبر: ۶۶۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵