امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
برچسب: معیار
می کنند و فقط براساس ضوابط قانونی و معیار شایسته...
کد خبر: ۶۰۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲


است معیاری که در عملکرد افراد مشخص می شود و... این معیار است کم ترین انتظار این است که هر...
کد خبر: ۶۰۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸


بگیرد قابل قبول نیست و این مسائل نمی توان معیار...
کد خبر: ۶۰۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰


معیار را خود رییس جمهور و یا معاون اول ایشان... با این متر و معیار اگر وزیری در تیم ایشان...
کد خبر: ۵۹۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۶


وروایات به شما می گوید دو معیار را در نظر...
کد خبر: ۵۹۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


ملاک و معیار جلو خواهیم رفت البته تاکنون گزینه های...
کد خبر: ۵۹۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


معیار هم تیم های مهم باشند باید دیدارهای تیم های...
کد خبر: ۵۹۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸


بینند و همین ها را معیار ارزیابی می گذارند گفت... چگونه با چه معیار و کیفیتی چنین ادعایی را مطرح...
کد خبر: ۵۹۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۵


و ارزیابان معیارهای نهایی بررسی های fatf معرفی شد اما... یک لیست سیاه از کشور هایی که با معیار این... تصمیم گرفت بررسی هایش را دقیق تر و معیارهایش را...
کد خبر: ۵۸۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۶


که شده مدارا کردند معیار ایشان حق بود و حاضر...
کد خبر: ۵۸۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


پاسخی معیار باشد تا هرجا تریبون مفت یافتند حرف مفت...
کد خبر: ۵۷۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


شورای شهر باز می ماندند در معیار هایی که شورای... طلبان در توضیح معیار های انتخاب 42 نفر گفت این...
کد خبر: ۵۷۶۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


همه ما معیار و الگو باشد و اجازه ندهیم افکار...
کد خبر: ۵۷۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


با چه معیار و شاخصه هایی آرای 24 میلیونی رئیسجمهور...
بایستد سیلی خواهد خورد با چه معیار و شاخصه هایی... پذیرش است ملاک مبنا و معیار در این تقسیم¬بندی¬ها کجاست...
کد خبر: ۵۷۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


باطل است و معیار تشخیص آن هم ضوابط و مقرراتی...
کد خبر: ۵۷۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


های معیار و معتبر باشیم آنچه از سال ٨٤ و... معیار پذیرفتیم و اتفاقا با کمترین خطا به نتایج نهایی...
کد خبر: ۵۷۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


مطرح کردند که این صحبت ها معیار خوبی برای ارزیابی...
کد خبر: ۵۷۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷


و معیار ها و ارائه گزارشات در جلسات شورای عالی...
کد خبر: ۵۶۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


که مشخص نیست معیار بررسی صلاحیت ها چه بود اما...
کد خبر: ۵۶۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


مستند است ما طبق معیار قانونی خودمان ارزیابی می کنیم...
کد خبر: ۵۶۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲