برچسب ها - بهروز اسمعيل زادگان
برچسب: بهروز اسمعیل زادگان
و مدیریت بحرانهای منطقه ای دکتر مرتضی منشادی بهروز اسمعیل... زادگان این نشریه یک فصلنامه تخصصی است که دکتر مهدی...
کد خبر: ۶۸۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶