:::Noandish.com::: برچسب ها - دکتر احسان اشراقی
برچسب ها - دکتر احسان اشراقی
برچسب: دکتر احسان اشراقی
ایسنا دکتر احسان اشراقی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و از... ۱۳۰۷ قزوین است دارای دکترای تخصّصی تاریخ از دانشگاه تهران... بود اشراقی به مدت ۲۰ سال مدیریت گروه آموزش تاریخ...
کد خبر: ۱۰۳۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴