:::Noandish.com::: برچسب ها - قیمت طلا
برچسب ها - قیمت طلا
برچسب: قیمت طلا
قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۵۴,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۵۶,۵۰۰ نیم سکه۴۸۲,۰۰۰ ربع سکه۲۸۳,۰۰۰ سکه گرمی۱۸۳,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۷,۶۵۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۳,۰۷۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۰۸,۵۰۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۱۹,۳۵۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۳۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۶۳,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۶۸,۵۰۰ نیم سکه۴۸۲,۰۰۰ ربع سکه۲۸۳,۰۰۰ سکه گرمی۱۸۴,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۸,۳۴۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۳,۸۰۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۰۹,۲۷۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۰,۲۰۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۳۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۴۵,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۴۹,۰۰۰ نیم سکه۴۷۷,۰۰۰ ربع سکه۲۷۹,۰۰۰ سکه گرمی۱۸۵,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۶,۷۳۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۲,۰۹۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۰۷,۴۷۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۱۸,۲۳۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۲۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۴۰,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۴۳,۵۰۰ نیم سکه۴۷۸,۰۰۰ ربع سکه۲۷۸,۰۰۰ سکه گرمی۱۸۵,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۶,۲۶۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۱,۶۰۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۰۶,۹۶۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۱۷,۶۶۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۲۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۵۷,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۵۸,۰۰۰ نیم سکه۴۸۲,۰۰۰ ربع سکه۲۸۱,۰۰۰ سکه گرمی۱۸۷,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۸,۰۰۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۳,۴۳۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۰۸,۸۸۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۱۹,۷۸۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۲۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۵۰,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه۴۸۰,۰۰۰ ربع سکه۲۸۲,۰۰۰ سکه گرمی۱۸۹,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۷,۵۳۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۲,۹۴۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۰۸,۳۷۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۱۹,۲۱۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۲۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۵۸,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۶۰,۰۰۰ نیم سکه۴۸۵,۰۰۰ ربع سکه۲۸۰,۰۰۰ سکه گرمی۱۸۹,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۷,۸۸۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۳,۳۱۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۰۸,۷۵۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۱۹,۶۴۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۲۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۸۶,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۸۷,۰۰۰ نیم سکه۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه۲۸۸,۰۰۰ سکه گرمی۱۹۴,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۱۰۰,۶۵۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۶,۲۳۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۱۱,۸۳۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۳,۰۲۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۲۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۸۶,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۸۶,۰۰۰ نیم سکه۴۹۶,۰۰۰ ربع سکه۲۸۸,۰۰۰ سکه گرمی۱۹۲,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۱۰۰,۶۵۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۶,۲۳۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۱۱,۸۳۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۳,۰۲۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۲۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۷۸,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۷۸,۰۰۰ نیم سکه۵۰۱,۰۰۰ ربع سکه۳۰۱,۰۰۰ سکه گرمی۲۰۲,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۱۰۱,۰۰۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۶,۶۰۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۱۲,۲۱۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۳,۴۵۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۱۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵


قیمت سکه و طلا سکه طرح قدیم۹۷۸,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۷۸,۰۰۰ نیم سکه۵۰۱,۰۰۰ ربع سکه۳۰۱,۰۰۰ سکه گرمی۲۰۲,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۱۰۰,۶۵۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۶,۲۳۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۱۱,۸۳۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۳,۰۲۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۱۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۷۲,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۷۲,۵۰۰ نیم سکه۴۹۵,۰۰۰ ربع سکه۲۹۵,۰۰۰ سکه گرمی۲۰۰,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۹,۵۰۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۵,۰۲۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۱۰,۵۵۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۱,۶۱۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۱۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


با وجود افزایش قیمت جهانی طلا نرخ طلا و سکه... ایسنا قیمت جهانی طلا برای نخستین بار در بیش از... دلیل این افزایش قیمت می دانند زیرا معتقدند نگرانی های... در ایران امروز شنبه قیمت هر دلار آمریکا به 3260...
کد خبر: ۱۰۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۶


قیمت طلا و سکه کالا قیمت تغییر کمترین بیشترین زمان... انس طلادلار 1,286 30 0 6 0 05% 1,283 60... 82,001,109 10 11 53 02 مثقال طلا 4,425,000 5,000 0... 11% 4,415,000 82,001,109 11 46 22 گرم طلای ۱۸ 1,020,820...
کد خبر: ۱۰۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۴


امروز قیمت طلای 18 عیار بدون تغییر مانده اما قیمت... قیمت اونس جهانی همچنان ادامه داشته و علیرغم کاهش شش... دلاری قیمت آن نسبت به پنجشنبه بازار داخلی نسبت به... کاهش قیمت متناسب با کاهش قیمت جهانی طلا مقاومت می...
کد خبر: ۱۰۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰


روند کاهشی قیمت اونس جهانی همچنان ادامه دارد ولی با... بالا رفتن قیمت ارز در بازار داخلی نرخ انواع طلا... روند افزایشی قیمت انواع طلا سکه و ارز در هفته... قیمت اونس در بازارهای جهانی قیمت انواع طلا و سکه...
کد خبر: ۱۰۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۸۰,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۸۱,۰۰۰ نیم سکه۵۲۸,۰۰۰ ربع سکه۳۱۲,۰۰۰ سکه گرمی۲۰۴,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۱۰۰,۷۷۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۶,۳۶۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۱۱,۹۶۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۳,۱۶۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۰۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶


قیمت طلا و سکه سکه طرح قدیم۹۷۵,۰۰۰ سکه تمام -... امامی۹۷۸,۰۰۰ نیم سکه۵۱۲,۰۰۰ ربع سکه۳۰۱,۰۰۰ سکه گرمی۱۹۶,۰۰۰ یک گرم طلای... 18 عیار۹۹,۲۷۰ یک گرم طلای 19 عیار۱۰۴,۷۷۰ یک گرم طلای... 20 عیار۱۱۰,۲۹۰ یک گرم طلای 22 عیار۱۲۱,۳۳۰ یک گرم طلای...
کد خبر: ۱۰۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴


در اولین روز از هفته جاری قیمت انواع طلا کاهش... قیمت انواع طلا و سکه به غیر از ربع سکه... کاهش یافته است این درحالی است که قیمت اونس جهانی... گرم طلای 18 عیار امروز با 115 تومان کاهش 98...
کد خبر: ۱۰۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳


با توجه به روند افزایشی قیمت اونس طلا در بازارهای... جهانی نوسانات قیمت طلا سکه و ارز در بازار داخلی... قیمت اونس جهانی طی شش ماه گذشته به بیشترین مقدار... خود رسیده قیمت انواع سکه و طلا در ایران از...
کد خبر: ۹۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴


حادثه براى پرواز ايران ايرتور تهران - استانبول/فرود موفق در مهرآباد

مهدوی‌کیا: ادعای فتح الله‌زاده یک دروغ بزرگ است

استقلال چه روزی به مصاف الریان می رود؟

وزیر خارجه آمریکا: ایران را متوقف می‌کنیم/ رئیس جمهور به روشنی این را گفته است

مجلس بعدی، جای بخور بخور نیست!

جزييات انتقال بيرانوند به ليگ بلژيك از زبان مديرعامل پرسپوليس

توضیحات مدیرعامل بنیاد باران در مورد دیدار خصوصی رئیس جمهور و رئیس دولت اصلاحات

سکه ۴۰هزار تومان گران شد/ هر گرم طلا از مرز ۵۰۰ تومان عبور کرد

درخواست کانادا برای تحلیل مستقل و شفافیت کامل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

گل محمدی: بهتر است استوکس جذب نشود!

اکبر افتخاری، مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشور می‌شود

پیام رهبر انقلاب به اتحادیه انجمن‌های اسلامی در اروپا: حوادث امروز از سر بر آوردن یک پدیده‌ یکتا در جهان خبر می دهد

فلاحت پیشه: ایرادهای هیات عالی نظارت به پالرمو به ضرر منافع ملی کشور تمام شد/ مردم باید بدانند چرا بررسی « FATF» یک سال معطل مانده است

"تنهایی" تهدید بزرگ جوامع انسانی در دهه پیش رو: آیا شبکه های مجازی انسان ها را تنهاتر کرده است؟!

ظریف: فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد، در زندان است