:::Noandish.com::: توهم‌زدايي در مورد سازمان همكاري شانگهاي
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
تدبیر
لینک های نواندیش
کد خبر: ۱۴۸۴۴۳
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۰

کوروش احمدی در روزنامه اعتماد نوشت: طي روزهاي اخير كه نشست سران سازمان همكاري شانگهاي (سازمان) در سمرقند برقرار بود، در داخل شماري از رسانه‌ها و چهره‌ها از اين سازمان به عنوان «ناتوي شرق» و نهادي براي «ايجاد موازنه در برابر ناتو» اسم بردند. قاعدتا مقامات مسوول نبايد چنين دركي از اين سازمان داشته باشند، اما وجود چنين توهمي در بدنه اجتماعي نظام نيز مي‌تواند زيانبار باشد. اين سازمان توسط چين و با هدف مشخصي در يك دوره زماني مشخص (اواسط دهه 1990) به وجود آمد. هدف چين مقابله با آثار سوء ناشي از بي‌ثباتي در آسياي ميانه بعد از فروپاشي شوروي بود. چين نگران سرايت افراط‌گرايي اسلامي به مناطق مسلمان‌نشين خود و نيز تشديد اختلافات مرزي بين كشورهاي جديد و قديم بود. همه كشورهايي كه در ابتدا و با امضاي يك «موافقتنامه» به اين سازمان پيوستند، داراي مرز مشترك با چين و روسيه بودند. در اين مقطع، با اصرار پكن و با توجه به سابقه ديرينه افراطي‌گري در آسياي ميانه، مبارزه با «سه شر» يعني افراطي‌گري، تروريسم و جدايي‌طلبي در مركز توجه سازمان قرار گرفت و در قالب «كنوانسيون مبارزه با افراطي‌گري، تروريسم و تجزيه‌طلبي» به تصويب اعضا رسيد. چين كه هميشه موتور محرك سازمان بوده، كوشيده است تا از طريق اين سازمان يك ديوار دفاعي در برابر تهديدات از ناحيه آسياي ميانه عليه استان سين‌كيانگ و سرريز درگيري‌ها در افغانستان ايجاد كند. هند نيز كه نگراني‌هاي مشابهي از ناحيه افراطي‌گري اسلامي و تروريسم دارد، در 2015 به سازمان پيوست و پاكستان نيز باتوجه به رقابت‌هاي هميشگي‌اش با هند، عضو سازمان شد. با تثبيت نسبي اوضاع در آسياي ميانه و تخفيف «سه شر»، كشورهاي عضو كوشيدند كاركردهاي جديدي را براي سازمان تعريف كنند. اگر‌چه سه ماه بعد از تاسيس سازمان، توافقنامه‌اي در مورد همكاري‌هاي اقتصادي به امضاي اعضا رسيده بود، اما سازمان توفيق چنداني در حوزه همكاري‌هاي اقتصادي بين اعضا نيافت. تجارت اعضا با كشورهاي غيرعضو بسيار بيشتر از تجارت آنها با هم است. مبادلات تجاري چين با امريكا نزديك به 6 برابر مبادلات چين با روسيه است و چين در 2020 سه و نيم برابر بيشتر در امريكا سرمايه‌گذاري كرده تا در روسيه. مبادلات چين با روسيه تنها 2درصد از كل تجارت خارجي چين است. به‌‌علاوه، بخش عمده همين همكاري‌هاي اقتصادي نسبتا اندك بين اعضا نيز خارج از چارچوب سازمان و برمبناي توافقات دوجانبه انجام مي‌شود. پيشرفت‌هايي كه در برخي حوزه‌ها مثل «ابتكار كمربند و جاده» انجام شده نيز ربطي به سازمان يا اختصاص به اعضاي سازمان ندارد. طي ده سال گذشته، پيشنهادهاي متعدد چين و روسيه براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي بين اعضا حاصل چنداني نداشته و تقريبا همه آنها مانند «ايجاد يك باشگاه انرژي»، ايجاد «بازار واحد انرژي»، «توافقات ترجيحي در مورد انرژي»، پيشنهاد چين براي ايجاد يك «بانك توسعه» مشابه بانك جهاني، ايجاد منطقه تجارت آزاد بين اعضا براي تردد آزاد كالا، خدمات، سرمايه و تكنولوژي كه طي 20 سال گذشته ارايه شده، بلااجرا مانده‌اند. به اين دليل كه چين يك قدرت اقتصادي جهاني است؛ اما روسيه با توجه به مشكلات اقتصادي و نوعي انزواي ژئوپليتيك در پي بحران كريمه و جنگ اوكراين، در موقعيت دشواري قرار دارد و همزمان نگران بسط نفوذ پكن در آسياي ميانه است.

 


سازمان هيچ‌گاه تلاشي براي ارتقاي خود به سطح كاربردهاي دفاعي و نظامي انجام نداده و در هيچ يك از اسناد آن اشاره‌اي به اين موضوع نشده است. اين در حالي است كه ناتو از ابتدا و در چارچوب يك پيمان الزام‌آور صرفا بر كاركردهاي نظامي و دفاعي استوار بوده و اعضا مطابق ماده 5 پيمان ملزم به شناسايي حمله به هر يك از اعضا به عنوان حمله به همه اعضا هستند. نه تنها هيچ ايده‌اي براي سوق دادن سازمان همكاري شانگهاي در جهت برقراري همكاري‌هاي دفاعي مطرح نبوده، بلكه به عكس، تحولات چند ساله اخير سازمان را بيش از پيش از اين مسير دور كرده است. چين در نشست شوراي امنيت در مورد اوكراين و نيز به همراه همه اعضاي سازمان در نشست مجمع عمومي سازمان ملل در مورد حمله روسيه به اوكراين به دو قطعنامه ضدروسي راي ممتنع داد. به‌ علاوه، چين اگرچه در سطح لفظي از روسيه حمايت كرده، اما همزمان شايعات در مورد احتمال كمك نظامي و مالي به روسيه را رد كرده است. مهم‌تر اينكه برخي گزارش‌ها حاكي است كه چين به دليل نياز به بازار مالي و فناوري غرب، عمدتا با تحريم‌هاي غرب عليه روسيه همراهي كرده است. اختلاف‌نظر در مورد اوكراين در جريان نشست سمرقند علني شد. تا آنجا كه نخست وزير هند در مقابل خبرنگاران خطاب به پوتين گفت كه «دوران كنوني دوران جنگ نيست.» مهم‌تر اينكه اخيرا هند به مجمع كواد، مركب از امريكا، ژاپن و استراليا پيوسته كه هدفش مهار چين است. در ارتباط با موضع چين در مورد اوكراين نيز پوتين علنا گفت كه از «موضع متوازن» چين قدرداني مي‌كند و «سوال‌ها و نگراني‌هاي چين در اين مورد را درك مي‌كند.» اصولا بايد دانست كه «سازمان‌هاي بين‌المللي» به لحاظ نظري و مبنايي ريشه در ارزش‌هاي ليبرال انترناسيوناليسم دارند و وجود ارزش‌هاي مشترك بين اعضاي يك سازمان و پذيرش محدوديت حاكميت ملي پيش‌شرط موفقيت آن است. غرب در اين حوزه پيشرفت‌هاي نماياني مانند اتحاديه اروپا و ناتو داشته است. اما كشورهاي شرقي عمدتا به دليل نداشتن ارزش‌هاي مشترك و غلبه روزمرّگي و منافع زودگذر تاكنون توفيق نماياني در اين حوزه نداشته‌اند. البته براي ايران بهتر است كه در سازمان همكاري شانگهاي به عنوان «يك مجمع گفت‌وگو» حضور داشته باشد. اما همان‌طور كه هندي‌ها نيز گفته و نشان داده‌اند كه در همين حد براي اين سازمان ارزش قائلند، مهم است كه مقامات ما نيز از ميدان دادن به تصورات غيرواقعي در اين رابطه جلوگيري كنند.

 


تكميل روند عضويت ايران در سازمان ممكن است طولاني و دشوار باشد. براي اين منظور ايران بايد شماري كنوانسيون، موافقتنامه، بيانيه سازمان و برخي اسناد ملل متحد مانند «استراتژي جهاني مبارزه با تروريسم» را كه عمدتا در جهت مبارزه با تروريسم و افراطي‌گري است، در مجلس تصويب كند. «كنوانسيون شانگهاي براي مبارزه با تروريسم، جدايي‌طلبي و افراطي‌گري» يكي از مهم‌ترين اين اسناد است. تعريفي كه در اين سند از تروريسم ارايه شده، مشابه و از جهاتي قوي‌تر از تعريف ارايه شده در «كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم» است كه تصويب آن در ايران براي تامين نظر FATF به بن‌بست خورده است. برخي استناد نيز در ارتباط با رزمايش‌هاي نظامي-انتظامي و جابه‌جايي نيرو در داخل مرزهاي ملي اعضاست كه ممكن است به لحاظ تطابق با قانون اساسي مشكلاتي داشته باشند.

كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
تدبیر
لینک های نواندیش
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
تدبیر
لینک های نواندیش
فلای تودی
تلگرام

چگونه از شر افکار ناخواسته خلاص شویم؟

وزیر پیشنهادی رئیسی با چندهزار میلیارد تومان سرمایه: چرا هیچ چیزتان شبیه مردمی که باید مقاومت کنند نیست؟!

توضیحات جدید وزیر ارتباطات درباره اینترنت ملی و قطع اینترنت در جمع نمایندگان مجلس

دانشمندان از راز حیات پرده برداشتند!

اینستاگرام امروز رفع فیلتر می شود؟!

دادستان کل کشور: در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌های جنایت، بی‌عفتی و هرزگی هستیم

واکنش ضرغامی به اعتراضات در مدارس دخترانه

سود هزار میلیارد تومانی فروش فیلترشکن!

امام جمعه موقت تهران: از مسلمات قطعی است که ایمان را نمی‌توان تحمیل کرد

اجرای ۲ طرح فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو (+جدول و جزئیات)

ژست خاص حسین ماهینی پس از آزادی (عکس)

سیداحمد خاتمی: در سازمان ملل برای دیدار با آیت‌الله رئیسی مسابقه گذاشته بودند

جزییات افزایش حقوق بازنشستگان دولت/ اعلام مبلغ افزایش حقوق و زمان پرداخت

آزادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه تبریز

واکنش وزارت خارجه به اظهارات وزیر خارجه مغرب علیه تهران

مشروح كامل مناظره چالشى سعيد شريعتي و جليل محبي بر سر گشت ارشاد (فيلم)

تصاوير جديد از شهاب حسيني و همسر جديدش ساناز ارجمند

ساناز ارجمند همسر دوم شهاب حسيني؟

سمانه پاكدل و هادي كاظمي در اكران نمور

ویدیویی جالب از سفر پادشاه انگلستان به ایران در سال ۱۳۸۲ (فیلم)

شادی مشكوك بازیکن نفت مسجدسلیمان پس از گل برترى پرسپوليس ! (فيلم)

لحظه دريافت جايزه کیت بلانشت از ليلا حاتمي

عكس: درخشش ليلا حاتمى روى فرش قرمز اختتاميه جشنواره ونيز

عبدالحسين مختاباد در حال دست دادن با ملكه انگليس(عكس)

حضور خاتمی در جلسه مجمع روحانیون (فیلم)

حجاب جدید سحر قریشي با چفیه عربی!

بازخوانى آهنگ "بهت قول ميدم" توسط خواننده ايتاليايي (فيلم)

سکانسی از سریال یاغی حاشیه ساز شد (+فیلم)

غیرتی شدن رامبد جوان و تذکر جدی به پشه در مهمونی (فيلم)

هانيه غلامي با پوشش پرسپوليسى در ورزشگاه آزادى

ويدئوى ديدنى و پر بازديد از روز پر شور دختران پرسپوليسى در آزادى (فيلم)

تصاوير زيبا از دختران پرسپوليسى در آزادى

وقتى گورباچف پس از رهبرى شوروى، تبليغ پيتزا مى كرد (فيلم)

نخستین تصاویر از لیلا حاتمي در جشنواره ونیز

تصويرى جديد از نويد محمدزاده و فرشته حسيني

تيپ عايشه گل در ايران

عكس پربيننده از يك "دختر هوادار استقلال" با تصوير ناصر حجازى

تصاوير زيبا از بانوان هوادار استقلال در آزادى

صورت تتو شده سحر قریشی پس از جدایی

تهديد على شادمان توسط بچه در مهمونى! (فيلم)

شناسايى دخترى كه باعث خيانت پيكه به شكيرا شد (عكس)

وقتی بچه، کلاه قرمزی رو مى بيند! (فيلم)

اخراج از مدرسه برای نداشتن شناسنامه!

بعد از جانی دپ، جیسون استاتهام هم در ايران رویت شد! (عكس)

همسر يورگن لوكاديا مهاجم جديد پرسپوليس (عكس)

پست جديد طناز طباطبايي درباره سريال ياغى

رونمايى از همسر لوكاديا گزينه خارجى پرسپوليس (عكس)

عکس جالبی از هوشنگ ابتهاج و فروغ فرخزاد

باران کوثری با گریم پروین اعتصامی (عكس)

شكايت ستاد امر به معروف از كليپ دخترانه تبليغ بستنى به دادستانى (فيلم)

موج‌ سواری شكيرا با مرد مرموز (عكس)

پشت صحنه سکانس حساس سریال «یاغی» (فيلم)

دعواى بچه با ستاره پسيانى جنجالى شد(فيلم)

فالش‌خوانی و پوشش امیر مقاره جنجالى شد (فيلم)

كارگردان سریال یاغی و همسرش عاطی!

رهبرى با اقدام اينان مخالفت كرد: "تصاوير اخلالگران" در سخنرانى يادگار امام

تصويرى از نگار فرهمند همسر پژمان جمشيدي (عكس)

ويدئوى جنجالى از همخوانى سرود سلام فرمانده توسط الهام چرخنده

حجاب الیف ارول بازیگر زن ترکیه ‌ای در تهران

تيپ فرشته حسينى و نويد محمدزاده در جشنواره

مهار اين پنالتى توسط ماركوس دنيلو به قيمت جان بازيكنان تيم تمام شد (فيلم)

بازتاب جالب فن فوق العاده محمد رضا مختاری روی کشتی گیر جمهوری آذربایجان/ علی اف جای پهپاد، کشتی گیر اسرائیلی وارد کند!(فیلم)

تصاوير مشهور حادثه ١١ سپتامبر

مونا فرجاد ازدواج كرد (عكس)

بن افلک و جنیفر لوپز در جشنواره فیلم ونیز

پوشش نوید محمدزاده و فرشته حسینی در مراسم عقدشان

تصويرى شگفت آور از سيدمحمد خاتمى

ابتكار جدید احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات (تصاوير)

سحر دولتشاهی با ماسک در جشنواره فیلم فجر

اخراج به خاطر عکس گرفتن با پیکر مارادونا (تصوير)

ازدواج شهرزاد شريعت زاده و جان سينا

جذاب ترین عکس ها از گوشه و کنار جهان را در دریچه روز تماشا کنید

جديدترين تصوير از مهدى كروبى

مراسم خاکسپاری آیت الله خویی با حضور آیت الله سیستانی (عكس)

ماهی 2.5 تنی در سواحل استرالیا (عكس)

مصادره عدد 4 توسط پرسپوليسى ها بدون فاصله گذارى اجتماعى ! (عكس)

عکسی از درون ضریح پیامبر اسلام (ص)

تیپ استوایی مجری ممنوع التصویر درکنار فرهاد اصلانی (عکس)

اسکورت عجیب بهنوش بختیاری در روزهای کرونایی! (فيلم)

آخرين حضور رحمانى وزير معزول صمت در دولت يازدهم (عكس)

جهان در متفاوت ترین 100 روزی که پشت سر گذاشت

تصويرى از 'سيدحسين حسينى و همسرش' در قرنطينه

تصوير جديد از كريم انصارى فرد و همسر يونانى اش

هرويه ميليچ بازيكن استقلال و همسرش (عكس)

تازه ترین تصویر کریم انصاری فرد در کنار 'همسر یونانی اش'

عکس‌ های مهدى طارمی با سحر قريشى چگونه لو رفت؟

ايوانكا ترامپ محجبه شد!

مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

پژمان جمشيدى و ريحانه پارسا در جشنواره فجر (عكس)

فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام