سیاسی

آذرى جهرمى از نزار زاكا بازجويى كرده است؟

وزیر ارتباطات همچنین درباره مصاحبه نزار زاکا علیه او مبنی بر اینکه جهرمی از وی بازجویی کرده است، گفت: احتمالا گرد نخودی که مصرف کرده خوب بود؛ او مباحث را با هم قاطی کرده است. آن زمان که می‌گفتند جهرمی در وزارت اطلاعات بوده، این موضوع مربوط به قبل از سال ۸۸ بوده است. آن سالی که وی‌ (زکا) به ایران آمده، من وزارت ارتباطات بودم و ضمن اینکه وی بازداشت سپاه بوده نه وزارت اطلاعات.
۱