براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه شهریور ماه پنجاه و پنجمین مرحله واریز یارانه نقدی است.

یارانه نقدی مردادماه 45 هزار و 500 تومان برای هر نفر است که به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.