کد خبر: ۳۸۵۷۱
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۱
پور احمد، ترانه عليدوستي، فرشته طائرپور، حسين پاكدل، مهناز افشار، ليلي رشيدي، الهام كردا، امير جعفري، ريما رامين فر، آزاده صمدي، حميد فرخ نژاد، پيمان قاسم خاني، اميرمهدي ژوله، رضا كيانيان، حبيب رضايي، احمد پور نجاتي، بهنوش بختياري، امير آقايي، علي اوجي و بهاران بني احمدي به صورت آشكار حمايت خود را از شركت در انتخابات اعلام كرده و مطالبي را در جهت حمايت از نامزدهاي اصلاح طلب نوشته اند.
همزمان با فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي اصلاح طلب مجلس دهم شوراي اسلامي و حمايت چهره هاي مطرح سياسي از فهرست سي نفره نامزدهاي اصلاح طلب مجلس دهم شوراي اسلامي و ليست اميد، هنرمندان و سينماگران نيز با انتشار پيام هاي تصويري و يادداشت در صفحات شخصي شان در فضاي مجازي از لزوم شركت در انتخابات و راي به اصلاح طلبان صحبت و اعلام كرده اند كه در انتخابات پيش رو شركت مي كنند. اين هنرمندان همچنين از مردم تقاضا كردند تا در اين انتخابات فعالانه حضور پيدا كنند و سرنوشت خود را تاييد كنند. هرچند هنرمندان و نويسندگان امكان فعاليت تبليغاتي در صداوسيما يا ديگر رسانه هاي رسمي را ندارند اما با حضور پررنگ در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي و با تشكيل گروهي به نام ۷ در ۷ صفحاتي را در اينستاگرام و گروه هايي را در تلگرام به منظور حمايت از چهره هاي اصلاح طلب راه اندازي كرده اند.
    
     تاكنون هنرمنداني همچون كيومرث 
     پور احمد، ترانه عليدوستي، فرشته طائرپور، حسين پاكدل، مهناز افشار، ليلي رشيدي، الهام كردا، امير جعفري، ريما رامين فر، آزاده صمدي، حميد فرخ نژاد، پيمان قاسم خاني، اميرمهدي ژوله، رضا كيانيان، حبيب رضايي، احمد پور نجاتي، بهنوش بختياري، امير آقايي، علي اوجي و بهاران بني احمدي به صورت آشكار حمايت خود را از شركت در انتخابات اعلام كرده و مطالبي را در جهت حمايت از نامزدهاي اصلاح طلب نوشته اند. 

    رخشان بني اعتماد با انتشار پيام تصويري از ليست اصلاح طلبان در انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي حمايت كرد. رخشان بني اعتماد در اين پيام گفت: «ما راي مي دهيم چون هستيم، با شركت در انتخابات مانع مي شويم نمايندگان غيرواقعي به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كنند. راي دادن ما «نه» گفتن به انحصارطلبي است و از نمايندگان واقعي زنان حمايت مي كنيم. هر راي نماد مطالبات پاسخ نگرفته ملت است.» 

    حسين پاكدل هم در صفحه شخصي اش نوشت: «من به فهرست اصلاح طلبان «ليست اميد» ائتلاف فراگير اصلاح طلبان و حاميان دولت راي مي دهم. حضور ما تاثير دارد. بسيار هم تاثير دارد. نمي شود بي تفاوت باشيم و بي حضور و بعد متوقع باشيم و معترض. افراطيون سيري ناپذير، مي خواهند، نمايندگاني از جنس و شكل خود با حداقل آرا بر كرسي ها بنشانند تا با غلبه بر اركان كشور مشروعيت بخرند. 

     ترانه عليدوستي، بازيگر، در حمايت از اصلاح طلبان ليست راي به اين ائتلاف را در صفحه اينستا گرامش منتشر كرد و نوشت: انتخاب من هم راي دادن است. ليست ائتلاف فراگير اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس و خبرگان. كساني كه عقيده به راي دادن به اين ائتلاف دارند با اشتراك گذاشتن اين فهرست در شبكه هاي اجتماعي و كانال هاي تلگرام به اطلاع رساني كمك كنند. 

    حبيب رضايي نيز در ويديويي از ليست اميد حمايت كرد: «من با همه وجود و اعتقادم از حركت دو ميليوني حمايت مي كنم و به تيم دكتر عارف و ليست ١٦ نفره خبرگان اميد راي مي دهم. من راي مي دهم پس هستم.» 

    كيومرث پوراحمد، كارگردان فيلم سينمايي با انتشار عكسي در حمايت از كمپين دو ميليون راي نوشته است: «براي اينكه روز و روزگار بهتري داشته باشيم، به گمانم فقط يك راه مي ماند همين، صندوق راي.» 

    فرشته طائر پور، تهيه كننده در پيامش گفت: «انتخاب كردن حق من است و من از اين حق با تمام كمال استفاده مي كنم و براي اينكه در برجام هاي بعدي حق داشته باشم راي مي دهم.»
    احمد پورنجاتي، نيز نوشته است: «يادمان باشد كه راي ندادن به هر تعداد از ليست اصلاح طلبان به مفهوم فرصت دادن به همان تعداد كانديداي جناح رقيب است و نه محدود به انتخاب گزينشي ما. پس من به عنوان يك شهروند به تمام كانديداهاي ليست هاي انتخاباتي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان راي مي دهم تا تاثيرگذار باشم و نه تنها راي داده باشم.»

    هنگامه قاضياني نيز در صفحه اينستاگرامش نوشت: «الياس حضرتي انتخاب من است با «اعتماد». اين «اعتماد» مهم ترين كد شناسايي او ميان نامزدهاي سرشناس در انتخابات مجلس است: روزنامه «اعتماد» با مديريت حضرتي سال هاست كه در ميدان پر مين مطبوعات، با گذر از گردنه چند توقيف، هر روز در سراسر ايران منتشر مي شود و از معدود جرايدي است كه هنرمندان ايران به آن «اعتماد» دارند. دومين كد شناسايي او، «تجربه» است: ١٦ سال حضور مستمر در پارلمان، آن هم در مجلس قدرتمند سوم، مجلس خطير پنجم و مجلس شجاع و دلير ششم، حكايت از تجربه او دارد. الياس حضرتي، وجهه ديگري هم دارد. حضرتي، مرد رزم و پيكار و جهاد در جبهه هاي جنگ است: يكي مثل صدها هزار جواني كه از همه چيز براي وطن شان گذشتند. روز جمعه، نام او را در كنار ديگر اعضاي ليست ائتلاف اصلاح طلبان در برگه راي مي نويسم چون او را مي شناسم: و به او «اعتماد» دارم.

     محمدحسن شهسواري، نويسنده، ضمن حمايت از فهرست انتخاباتي اصلاح طلبان از عضويت خود در كمپين انتخاباتي چسب زخم خبر داد. محمدحسن شهسواري ضمن تاكيد بر لزوم شركت در انتخابات پيش روي در هفتم اسفند، گفت: «شك ندارم كه بايد در انتخابات هفتم اسفند شركت كرد. اساسا از زماني كه به سن قانوني و حق راي رسيده ام در تمامي انتخابات ها به جز يك انتخابات شوراي شهر، شركت كرده ام. در همان يك انتخابات شوراي شهر هم نهايتا آبادگران راس كار آمد و از دل آن احمدي نژاد به شهرداري تهران منصوب شد و راه ورود به رياست جمهوري را طي كرد. به همين دليل هم احساس پشيماني مي كردم و هم بيش از گذشته اهميت حضور در انتخابات برايم روشن شد. انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان پيش رو هم مثل هر انتخاباتي مهم و تاثيرگذار است و مردم بايد در آن شركت كنند. اصلااينكه به مرحله اي رسيده ايم كه مدام بايد لزوم شركت در انتخابات را به جامعه گوشزد كنيم بسيار نامطلوب و خطرناك است.» اين نويسنده سپس شركت در انتخابات را رواج و حفط مفهوم انتخاب و دموكراسي خواند و افزود: «خطر اصلي كه جامعه ايراني و كشور ما را تهديد مي كند اين است كه به هر دليلي خود انتخابات و راي دادن براي جامعه اهميت خودش را از دست داده است و حتي شرايط از تعابيري همچون انتخاب بين بد و بدتر هم بحراني تر به نظر مي رسد. شركت در انتخابات درواقع حفظ و ترويج مفهوم دموكراسي و حق راي در كشور به حساب مي آيد. عدم شركت در انتخابات و از بين رفتن مفاهيم حقوق شهروندي دقيقا همان چيزي است كه تماميت خواهاني كه با اصل انتخابات و دموكراسي مشكل دارند مي خواهند.»

     شهسواري در پايان فهرست نامزدهاي اصلاح طلبان را فهرست مدنظر خود براي راي برشمرد و گفت: علاوه بر انتخاب فهرست اصلاح طلبان به عنوان گزينه هاي موردنظر براي درج در برگه راي، عضو كمپين انتخاباتي چسب زخم نيز شده ام. در اين كمپين افراد عكسي از خود با چسب زخم به همراه متني در اهميت راي دادن يا فهرست افراد مدنظر منتشر مي كنند تا ديگران هم به شركت در انتخابات ترغيب شوند. مفهوم اين كمپين هم همان حفط مفهوم حق راي و انتخابات در جامعه است. 

    پيروز ارجمند، مديركل سابق دفتر موسيقي، با اشاره به اينكه راي دادن به ائتلاف اصلاح طلبان موجب تداوم بخشيدن به اتفاقات مثبت فرهنگي در دوره هاي حضور مجلس و دولت اصلاحات مي شود، گفت: «من در انتخابات به ائتلاف اصلاح طلبان راي خواهم داد چراكه در مجموع معتقدم بسياري از معضلات سياسي كشورمان ريشه در مسائل فرهنگي دارد و تا مشكلات فرهنگي حل نشود: ساير حوزه ها نيز دچار بحران خواهند بود. خوشبختانه ما همواره در دوران اصلاحات شاهد اتفاقات خوب و مثبتي بوديم كه اميدوارم با روي كار آمدن يك مجلس اصلاح طلب اين اتفاقات تداوم پيدا كند. علاوه بر آن با توجه به اينكه ما در دوره پسابرجام به سر مي بريم قطعا فضايي متفاوت را تجربه خواهيم كرد.»

     مديركل سابق دفتر موسيقي وزارت ارشاد با بيان اينكه در دوره پسابرجام مصرف گرايي افزايش پيدا مي كند، اظهار داشت: «حضور يك مجلس اصلاح طلب در شرايط فعلي كشور بسيار مثبت است. البته من خيلي اميدوار نيستم كه مشكلات موسيقي كشور به واسطه يك مجلس حل شود چراكه خيلي از اين مشكلات ريشه اي هستند و به واسطه دولت اصلاح طلب هم حل نمي شوند اما قطعا مي توان اميدوار بود كه اين مشكلات شفاف تر به سمت بهبود پيش روند.»
     اين آهنگساز معتقد است: «با روي كار آمدن مجلسي اصلاح طلب، مي توان اميدوار بود كه مسائل حوزه فرهنگ و هنر و موسيقي در سه بخش بهبود يابد: اول اينكه نمايندگان با نظارت بر عملكرد مديران فرهنگي كشور نگاهي دقيق تر و موشكافانه تر به اتفاقات داشته باشند. مساله دوم: افزايش بودجه و اعتبارات موسيقي است كه متاسفانه در مجلس اخير شاهد حركت قابل توجهي ازسوي كميسيون فرهنگي در اين حوزه نبوديم. نكته سوم هم ايجاد لايحه هاي حمايتي براي افزايش امنيت شغلي هنرمندان و رسيدگي به مسائل كپي رايت است.»
    
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:

چگونه دلار ارزان شد؟

ادعای الحشد شعبی: داعش برای حمله به حجاج برنامه‌ریزی می‌کند

تکرار ادعای پمپئو درباره مذاکره بدون پیش شرط با ایران

سفیر ایران در لندن: برای سناریو‌های مختلف آماده‌ایم

ستاره سابق پرسپولیس سایت شرط‎بندی تاسیس کرد!

ظریف: اروپا نتوانست خود را ثابت کند/ در آمریکا یک انتخابات برگزار شده نه یک انقلاب

مدافع تیم ملی به استقلال پیوست

مادورو در دیدار با ظریف: بابت حمایت ایران از ونزوئلا قدردانی می‌کنم

توضیحات وزیر اطلاعات درباره‌ روند تایید صلاحیت «نجفی» در شهرداری تهران

ثبت ازدواج در ترکیه؛ ترکیش مگ شما را به آرزوی‌تان می‌رساند

دانه‌های مفید برای سلامت قلب

حزب‌الله لبنان آماده حمله به اسرائیل است!

لاریجانی: انگلیسی‌ها دزدی کردند سپاه جوابشان را داد

متهمان قتل شیر محمدعلی: او را کشتیم تا از جهنم فشافویه رها شویم

غرفه شتابدهنده آی تک و استارتاپ های فنآورانه حوزه انرژی در نمایشگاه اکوسیستم هوشمندسازی کشور