اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
اخبار ورزشی
کد خبر: ۳۹۶۹۳
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳
یادداشتی از علیرضا شریفی، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استان خوزستان درباره مرحله‌ دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی.

یادداشتی از علیرضا شریفی، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استان خوزستان درباره مرحله‌ دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی.

علیرضا شریفی در این یادداشت آورده است:

همگان مطلع هستند که یک نماینده پس از رأی آوردن در یک حوزه‌ انتخابیه و راهیابی به مجلس، در ابتدای کار با بررسی اعتبارنامه مواجه می‌شود و پس از تأیید اعتبارنامه، با توجه به اینکه این اعتبارنامه توسط نمایندگان ملت از سراسر کشور تأیید شده است در این شرایط وی نماینده ملت ایران خواهد بود و صرفأ به یک حوزه‌ انتخابیه متعلق نیست، گرچه وظیفه‌ خود خواهد دانست که مسائل و مشکلات حوزه‌ انتخابیه را پس از احصاء و ارزیابی راهکارها در اختیار متولیان امر همراه با راهکارها قرار دهد.

از جمله مواردی که مطابق قانون اساسی  باید کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با آن آشنا باشند وظایف یک نماینده مجلس است. متاسفانه بسیاری،  امور اجرایی را جزء وظایف نماینده مجلس می‌دانند در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه است. در این مطلب سعی شده ضمن انجام تعاریف مختصری به ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺭﺃﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺍﺳﺖ:

ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ نمایندگی، ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۶۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪﺍﯼ ﺧﺎﺹ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﻔﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺍﻣﺮﯼ ﮐﻠﯽ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺍﻣﺮﯼ ﮐﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺗﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰﻝ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰﻝ ﺍﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ( ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﯽ)، ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺰﻝ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﺻﻞ ۸۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ.

ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ، ﺑﺎ ﺭﺃﯼ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽِ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ:

ﺍﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ

ﺏ ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ:ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍست: « ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﮐﻨﺪ».

ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ:

ﯾﮑﻢ : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺩﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻻﯾﺤﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ:

« ﻻﯾﺤﻪ » ﻣﺼﻮبهﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

1- ﺩﻭﻟﺖ، 2- ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ۳- ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ.

« ﻃﺮﺡ»، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽشوﺩ.

ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﻤﯿﺘﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﯼ، ﯾﮏ ﻓﻮﺭﯾﺘﯽ، ﺩﻭ ﻓﻮﺭﯾﺘﯽ ﻭ ﺳﻪ ﻓﻮﺭﯾﺘﯽ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﻭﻡ: ﻗﻮﺍﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺼﻮﯾﺒﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ:

۱- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ (ﺍﺻﻞ ۵۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ )

۲- ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ( ﺍﺻﻞ ۷۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۳- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺮﺯﯼ ( ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ۷۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۴- ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻭ… (ﺍﺻﻞ ۷۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۵- ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ (ﺍﺻﻞ ۸۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ )

۶- ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ( ﺍﺻﻞ ۸۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

۷- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﺻﻞ ۸۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

ﺳﻮﻡ:ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﯼ:

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۷۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، « ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻋﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ »…

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﺍﺻﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ).

ﺏ- ﻧﻈﺎﺭﺕ:

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻇﯿﻔﻪ قانون‌گذاری، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ:

۱- ﻧﻈﺎﺭﺕ ( ﺩﺧﺎﻟﺖ) ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻭﻟﺖ: ﻭﺯﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺃﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.( ﺍﺻﻞ ۱۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ). ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ رﺍ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ. ( ﺍﺻﻞ ۸۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ).

۲- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ:

ﯾﮑﻢ – ﺗﺬﮐﺮ:

ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ: ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻄﻖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﻫﺪ.

دوم - ﺗﺬﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﺳﻮﺀ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﯾﺎ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺩﻭﻡ – ﺳﺆﺍﻝ:

ﺳﺆﺍﻝ: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۸۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ:«ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻨﻨﺪ، ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻫﺪ».

ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ۱۳۷ ﻭ ۱۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻭﺯﺭﺍ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺳﻮﻡ – ﺍﺳﺘﯿﻀﺎﺡ:

ﺍﺳﺘﯿﻀﺎﺡ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺯﺭﺍ ﻭ ﻫﯿﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ( ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۸۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ).

۳- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ:

ﯾﮑﻢ : ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ:

ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ۷۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ « ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ». ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽشوﺩ.

ﺩﻭﻡ: ﺍﺻﻞ ﻧﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، «ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺘﺒﺎ" ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ. ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ، ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ».

۴- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﯽ:

ﯾﮑﻢ : ﺻﻠﺢ ﺩﻋﺎﻭﯼ:

ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ۱۳۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، « ﺻﻠﺢ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ».

ﺩﻭﻡ: ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ:

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۱۴۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ: « ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻭ ﻭ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ».

ﺳﻮﻡ: ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ:

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺻﻞ ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ: «ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، ﺿﻤﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

۵- ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﯽ:

ﯾﮑﻢ: ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ (ﺍﺻﻞ ۵۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ)

ﺩﻭﻡ: ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ است ( ﺍﺻﻞ ۵۴ ﻭ ۵۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ).

موارد مذکور از جمله وظایف فردی است که به عنوان وکیل در مجلس شورای اسلامی حضور می یابد و طبعأ در یک نظام دموکراتیک که پارلمان، فرزند خلف آن محسوب می شود، پاسخگویی یکی از امور بدیهی است که وکیل در برابر موکیلن خود مکلف به آن است.

چه هنگام اخذ رأی و چه در دوره نمایندگی و چه در زمان اتمام دوره  نمایندگی، و طبعأ زمانی که قصد داشته باشد برای دوره‌ای دیگر خواهان رأی مردم و اقبال عمومی به وی باشند، در قبال مردم و موکلین وظیفه‌ای سنگین‌تر را به عهده دارند و با سؤالاتی دقیق‌تر و کاربردی‌تر مواجه‌اند.که در اینجا به مختصر اشاره می‌شود و ادامه  مطلب در بخش بعدی تقدیم می‌شود.

نماینده‌ای که یک دوره  یا بیشتر وظیفه وکالت مردم را به عهده داشته، اکنون برنامه مکتوب خود را در مقابل دیدگان مردم منتشر کند.

چه برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف ملی، استانی و منطقه‌ای داشته است؟

شما می‌توانید این سؤالات را به صورت مصداقی در ذهن خود ترسیم و به عنوان کاربست انتخاباتی برای انتخاب نماینده خود مورد عنایت قرار دهید.

نماینده‌ای که یک دوره و یا شاید بیشتر وکالت ملت را به عهده داشته چه برنامه‌هایی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی (بیکاری، طلاق، اعتیاد، افسردگی، بی اعتمادی و ...)، آموزشی (مشکلات عدیده، ریشه‌دار و عدیده  منزلتی و اقتصادی معلمان)، محیط زیست، زنان، جوانان، خانواده، امنیت شهری، کارگری (قراردادها، بیمه، حقوق مصرح در قانون، نواقص موجود در قانون کار)، دهقانان، کشاورزان (آب، کود، بذر، سموم، بیمه، بازاریابی)، امور صنعتی، مطالبات قومی و حقوق شهروندی، مبارزه با فساد مالی، پیگیری مشکلات ممیزی در عرصه هنر و کتاب و سینما و ...... ،  پیگیری مطالبات صاحبان اندیشه در عرصه مطبوعات و نشریات، پیگیری مطالبات در عرصه  آزادی بیان و پس از بیان و مواردی در این راستا داشته که در دور گذشته به مجلس راه یافته است؟

ايلنا

اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
اخبار ورزشی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد کپچا:
captcha
اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
اخبار ورزشی
تلگرام

عکسی از معشوقه پوتین که خبرساز شد!

دختر ناصرالدین شاه و خدمتکار سیگاری او (عکس)

مهار مربی فولاد برای ممانعت از رسیدن به نیمکت استقلال ! (ويدئو)

پوشش بهنوش طباطبایی هنگام تمرین تنیس (عکس)

قدرت عجیب لندکروز: حق با میرسلیم بود! فرقی بین لندکروز و ۲۰۶ نیست! (ويدئو)

اجراى ديدنى و شنيدنى "کیهان کلهر و رامبرانت تریو" بنام هنوز پاییز است (ويدئو)

زندگی "الهام حسینی" قوی‌ترین زن ایران (گزارش تصویری)

بلعیده شدن نیسان آبی در پی فرونشست زمین در کاشان (ويدئو)

محمدرضا گلزار پست ورزشی گرفت! + عکس

اذان گفتن رئیسی در گوش نوزاد فردیسی در فضای مجازی وایرال شد (ويدئو)

يك ایستگاه اتوبوس زيبا با طرح مسجد نصیرالملک در شبراز (عكس)

تمسخر سرود «یار دبستانی من» در صداوسیما (ویدئو)

پوستر جنجالى سپاهان: حمله نظامى دختران اصفهانی به تهران و برج میلاد! / کمیته انضباطی واكنش نشان داد +عكس

اسکورت هواپیمای پوتین توسط جنگنده‌های سوخو در آسمان شیراز (ویدئو)

پاسخ به سوالات پرتکرار معلمان و فرهنگیان بازنشسته و شاغل درباره ارزش مالکانه +ویدئو

كشف سوتی بزرگ در سريال يوسف پيامبر (عکس)

فیلم: واکنش عجیب یحیی گل محمدی به اعتراض هواداران پرسپولیس

بازسازی چهره شگفت انگیز زلیخا توسط هوش مصنوعی (عكس)

اشتباه وحشتناك امیر عابدزاده باعث شكست تيمش شد (ويدئو)

جشنواره دریای سرخ عربستان با جانی دپ، شارون استون و مریم اوزرلی و... (تصاوير)

عکس: تغییر چهره ٢ هنرپيشه نوستالژيك هاليوود که گذر عمر شما را هم نشان می‌دهد!

فیلم: مدلينگ عجيب فرشته حسينى: پوشش عجيب در جاى عجيب تر!

واکنش مژده لواسانی به این «تصویر» از لیلا حاتمی ؛ زیبای اساطیری

خلاصه دیدار اخیر شاگردان فرهاد مجیدی : 2 گل و 2 پنالتی منجر به گل مهدی قایدی (ویدئو)

روایت نگار نیکدل، شیدای سریال زخم کاری، از سکانس هولناک خاکسپاری اش (ويدئو)

واکنش جالب رونالدو به شعار "مسی مسی" هواداران الهلال (ويدئو)

حضور جانى دپ در چشنواره فیلم عربستان (ویدئو)

کنایه سنگین پیمان یوسفی به پرسپولیسی ها در پخش زنده (ویدئو)

نحوه خداحافظی دختر اسراییلی با نیروهای حماس خبرساز شد (ويدئو)

آناهیتا همتی و همسرش در مراسم تشییع بیتا فرهی (عكس)

سربازان شوروی در بیرون گراند هتل قزوین (عكس)

شانس صعود پرسپولیس و سپاهان به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا چقدر است؟ (ويدئو)

تيپ ليلا حاتمي در مراسم تشييع بيتا فرهى (عكس)

فرشته حسینی باز هم با یک استایل عجیب ظاهر شد!

تمرین بازیگر زن مشهور ترکيه برای یادگیری آهنگ به زبان فارسی (ويدئو)

بزرگداشت دکتر داوود هرمیداس باوند در خانه اندیشمندان (گزارش تصویری)

پریناز ایزدیار و كارگردان جوان در مراكش (تصاوير)

چند ترانه محبوب مرتضی پاشایی (ویدئو)

ازدواج مارال فرجاد با آقای کارگردان + عکس

عکس‌های جذاب و خوش آب و رنگ پاییزیِ بهنوش طباطبایی

آه «شاهدخت لئونور» دامن «ستاره بارسلونا» را گرفت: گاوی 9 ماه از فوتبال دور شد! + تصاویر

پریناز ایزدیار ازدواج کرد؟ +عکس

تصاویر فضایی یاسمین مقبلی از تهران

پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا در اختتامیه جشنواره فیلم مراکش (تصاوير)

پوشش سنتى و خيره كننده پريناز ايزديار در جشنواره فيلم مراكش + تصاوير

تصويرى متفاوت از بهنوش طباطبايي كه در فضاى مجازى پربيننده شد

عکسی دیدنی از تیپ ورزشی همسران دو ستاره پرسپولیس

پوشش و تیپ خوش آب و رنگ نرگس محمدی، بازیگر ایرانی در فرانسه (عکس)

مراسم بزرگداشت دکتر نسرین مصفا (گزارش تصویری)

تيپ و پوشش ديدنى پریناز ایزدیار در جشنواره فيلم مراکش (تصاوير)

تغییر چهره شدید الهام چرخنده و علت آن

عکسی که شایعه طلاق منوچهر هادی و یکتا ناصر را پُررنگ‌تر کرد

تغيير چهره شوكه كننده بازيگر سريال خط قرمز +عكس

تصویری جدید از مهدي عبدي و همسرش

رونمایی از عشق جدید برد پیت: اینس دی رامون 32 ساله کیست؟ (تصاویر)

ماجراى رقص و آواز سربازان زن جوان و جذاب اسرائيلى چيست!؟ + گزارش تصویری

چهره جدید و متفاوت احسان علیخانی در 42 سالگی

ژست و چهره جدید و ديدنى بهنوش طباطبایی

تصاویری دیدنی از دختران هوادار استقلال در دیدار با شمس آذر

عکسی از تغییر چهره طناز طباطبایی که همه را شگفت زده کرد

تغییرات ظاهری و جالب دو مجری زن صداوسیما در گذر زمان (تصاویر)

چهره و پوشش متفاوت سیدمحمد خاتمی

تصاویر دیدنی از 4 ستاره فوتبال جهان و همسران شان روی فرش قرمز توپ طلا

ندا چملانیان و فرناز اميري همسران دانیال اسماعیلی فر و سروش رفیعی، ستارگان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی (عكس)

چهره غيرقابل تشخيص و متفاوت بهنوش طباطبایي که وایرال شد

تغيير چهره پارسا پيروزفر و شهاب حسيني در گذر زمان (تصاوير)

تصویری كه بهنوش طباطبایی از چهره جدید خود منتشر كرد

استایل غیر منتظره هانیه غلامی همه را متعجب کرد!

صداوسيما با وادار كردن به نماز خبرساز شد (تصوير)

رونمایی از چهره جدید بهنوش طباطبایی

تصاویر اوليه از "حسن یزدانی و همسرش" در شب عروسی

ستاره اسکندری در بزرگداشت داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر (عکس)

عکس: شبنم قلي خاني مجرى شبکه رادیویی فارسی زبان خارجی شد

عکس پربیننده از هانیه توسلی در مراسم تشییع داریوش مهرجویی و همسرش

پوشش پریناز ایزدیار، نیوشا ضیغمی و آزاده زارعی در مراسم بدرقه داریوش مهرجویی و همسرش / تصاویر

تلگرام
تلگرام
تلگرام