:::Noandish.com::: رايزنان بازرگاني كارآمد، حلقه مفقوده ديپلماسي اقتصادي ايران
اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
کد خبر: ۵۳۳۲۲
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۶
در سال گذشته حدود ۱۰ رايزن بازرگاني از ايران در سراسر دنيا يا طول مدت ماموريت خود را تمديد کردند يا با اتمام سه ساله ماموريت خود در کشورهاي خارجي به کشور بازگشتند و جايگزيني براي آنها منصوب شده است.
    فعالان اقتصادي عموماً اظهار مي کنند که رايزنان، آگاهي، آشنايي و توانمندي کافي را براي انجام ماموريت هايشان ندارند
    سازمان توسعه و تجارت، براي آموزش، انگيزه مند کردن و گزينش رايزنان بازرگاني بايد جدي تر کار کند. به نظر مي رسد روش فعلي نمي تواند ميزان مطلوبي از انتظارات از رايزنان بازرگاني را تامين کند
    
    رايزنان بازرگاني، افرادي هستند که در خارج از کشور، براي تسهيل مسائل اقتصادي و تجاري تلاش مي کنند. در ايران رايزنان بازرگاني، زير مجموعه اي از سازمان توسعه تجارت هستند و شمار آنها به 23 نفر مي رسد. طول مدت ماموريت هر يک از آنها سه ساله است و پس از طي اين مدت يا بايد ماموريت خود را تمديد کرده يا به کشور بازگردند، در صورت بازگشت نيز جايگزيني آنها در دستور کار قرار مي گيرد. آنها به نوعي سفيران اقتصادي کشورها محسوب مي شوند.
    بر اساس گزارش ايسنا، در سال گذشته حدود ۱۰ رايزن بازرگاني از ايران در سراسر دنيا يا طول مدت ماموريت خود را تمديد کردند يا با اتمام سه ساله ماموريت خود در کشورهاي خارجي به کشور بازگشتند و جايگزيني براي آنها منصوب شده است.
    يکي از اهداف کشور در حوزه تجارت خارجي پس از برجام افزايش شمار رايزنان بازرگاني است و در اين راستا برخي کشورهاي هدف به منظور توسعه تجارت با ايران شناسايي شدند و در اين بين کشورهاي اروپايي و CIS نسبت به ساير کشورها در اولويت قرار دارند. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در گفت و گو با «ايران» به آسيب شناسي و بررسي ابعاد مختلف فعاليت رايزنان بازرگاني پرداخته است.
    
    اغلب فعالان اقتصادي از رايزنان بازرگاني رضايت ندارند
    پدرام سلطاني، در گفت و گو با «ايران» صحبت هايش را چنين شروع مي کند:«قضاوت در اين رابطه نياز به يک نظرسنجي مستقل از کساني دارد که خدماتي را از رايزنان دريافت کرده اند. همين طور بايد از سازمان توسعه و تجارت نظرسنجي شود براي اينکه ببينيد ماموريت هايشان را چطور توانسته اند انجام دهند.ولي به طور کلي با بازخوردهايي که از اتاق دريافت کرده ايم، رضايت عمومي از خدمات رايزنان وجود ندارد.»
    نايب رئيس اتاق ايران، در توضيح علل نارضايتي از فعاليت رايزنان مي گويد:«فعالان اقتصادي عموماً اظهار مي کنند که رايزنان، آگاهي، آشنايي و توانمندي کافي را براي انجام ماموريت هايشان ندارند. اغلب رايزنان بازرگاني به حوزه کاري شان مسلط نيستند .بعضي ها تسلط لازم به کارهاي بازرگاني و اقتصادي ندارند يا با روش هاي ثبت و دريافت اطلاعات آشنا نيستند. بعضي ها از نظر مهارت زباني مشکلاتي دارند که مانع برقراري ارتباط مثمر ثمر در کشورهاي مختلف مي شود. آنها نمي توانند اطلاعات مناسب و لازم را دريافت و ترجمه کنند.»
    او ادامه مي دهد:« همچنين به ما منعکس شده که بعضي از رايزنان نگاه شان به کارشان با انتفاع شخصي همراه است. آنها تلقي شان اين است که اگر خدمتي به کسي مي دهند و طرف رابطه تجاري برقرار مي کند، خودشان هم بايد بتوانند حق الزحمه يا کميسيوني دريافت کنند. حتي اين موارد هم مشاهده شده است که بعضي رايزنان بعد از پايان ماموريت، در آن کشور باقي مانده اند، يا مستقيماً خودشان يا برخي افراد خانواده شان ماندگار شده اند.»
    سلطاني به ساز و کارهاي سازماني براي اعزام ماموران به خارج از کشور انتقاد دارد:«نکته ديگري هم وجود دارد که بايد روي آن فکر اساسي شود. خودم پاسخي ندارم. اين مساله هم براي همه حوزه هايي است که پرسنل سازمان هايمان را به خارج از کشور اعزام مي کنيم. آنها مادامي که در ايران هستند، دريافت حقوق شان در چارچوب ايران و به ريال است. زماني که از کشور خارج مي شوند، حقوق شان به صورت ارز پرداخت مي شود. با اين حساب، تفاوت آشکاري بين دريافتي اين افراد در خارج و داخل کشور وجود دارد. اين مساله هم فقط مربوط به رايزنان نيست. اما در اين بخش هم نمود خود را نشان داده است.»
    او ادامه مي دهد: «اين موضوع باعث شده اغلب، اعزام ماموران ايراني به خارج از کشور، به مسابقه و رقابتي بين افراد تبديل شود. آنها بشدت به دنبال اين هستند که ماموريت خارج از کشور بگيرند. در اين جريان ها نيز رابطه موثرتر از ضابطه عمل مي کند. رابطه ها راهي براي اعزام افراد به خارج از کشور هستند، ولو اينکه مهارت کافي نداشته باشند. اگر اخيراً کاري براي اصلاح اين روند صورت گرفته است، من اطلاعي ندارم.»
    
    روش آموزش و فعاليت رايزنان بازرگاني بايد تغيير کند
    تا قبل از پايان برنامه پنجم توسعه مجوز افزايش شمار رايزنان بازرگاني به ۳۰ مورد وجود داشت اما بررسي ها نشان مي دهد از اين ظرفيت استفاده نشد. حالادر برنامه ششم توسعه درج شده است که سازمان توسعه تجارت با همکاري وزارت امور خارجه مي تواند نسبت به انتخاب و انتصاب رايزن هاي بازرگاني در کشورهاي هدف اقدام کنند.بنابراين برنامه ششم توسعه آزادي عمل بيشتري را در اين حوزه تعريف کرده است. مسئولان مربوط مي توانند به ميزان کشورهاي هدفي که امکان توسعه تجارت خارجي با آنها وجود دارد، شمار رايزن هاي بازرگاني را افزايش دهند و محدوديتي وجود ندارد. اين مساله نيز، به خاطر گشايش هاي پسابرجام در نظر گرفته شده است. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته و شناسايي کشورهاي هدف حالاقرار است که شمار رايزن هاي بازرگاني ايران در دنيا طي برنامه ششم توسعه به ۶۰ مورد افزايش يابد.
    پدرام سلطاني معتقد است در اين شرايط، بايد در نحوه فعاليت رايزنان بازرگاني بازنگري صورت بگيرد. او مي گويد:«سازمان توسعه و تجارت، براي آموزش، انگيزه مند کردن و گزينش رايزنان بازرگاني بايد جدي تر کار کند. به نظر مي رسد روش فعلي نمي تواند ميزان مطلوبي از انتظارات از رايزنان بازرگاني را تامين کند. آنهايي که به صورت تصادفي خوب از آب درمي آيند، خدمات خوبي مي دهند و اگر نه اکثريت کيفيت خدمات شان يا روش هاي کاري شان، براي فعالان اقتصادي فايده مند نيست.»
    نايب رئيس اتاق ايران درباره ضرورت فعاليت رايزنان بازرگاني چنين توضيح مي دهد:«اين امري جا افتاده است که فردي براي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي يا دفتري از سوي يک کشور در کشورهاي ديگر وجود داشته باشد. کشورها سفارتخانه دارند. بسياري از کشورها رايزن بازرگاني و دفتر تجاري دارند و مدل هاي مختلفي براي نهادهايي دارند که بتواند خدمات اطلاعاتي براي تسهيل کار به فعالان اقتصادي ارائه دهد. اتفاقاً مطالعه روش هاي موثر بعضي کشورها در اين رابطه، نفراتي که به کار گمارده اند و مهارت هايي که داشته اند، مي تواند بسيار ثمربخش باشد. ما بايد خدمات و عملکردي را که رايزنان بازرگاني در ديگر کشورها دارند، پايش کنيم، چه در مورد کشور خودمان، چه در مورد بررسي تطبيقي ديگر کشورها. از اين طريق است که مي توانيم ايرادات مان را اصلاح کنيم.»
اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
برچسب ها: پدرام سلطاني
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد کپچا:
captcha
اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
تلگرام

فيلم خروج "محمدرضا گلزار و همسرش" از دفترخانه ازدواج

رونمایی از عشق جدید لئوناردو دی کاپریو: مگان روشه مدل ۲۲ ساله !

سكانس سانسور شده فيلم از كرخه تا راين در تلويزيون / وقتى صداوسيما به ابراهيم حاتمى كيا هم رحم نمى كند!

جشن خانوادگی علیرضا بیرانوند پس از قهرمانی پرسپولیس

مراسم سالگرد سیدمحمود دعایی (عکس)

آل پاچینو 83 ساله در انتظار تولد فرزند از نور الفلاح 29 ساله (عکس)

تيپ بهرام رادان، بهاره رهنما و بهروز افخمی ١٩ سال پیش در جشنواره کن

مرورى بر فیلم افعي در سالگرد محمدرضا اعلامي: وقتی بهاره رهنما در 17 سالگی چریک، جمشید هاشم پور رمبو و کارگردان تهدید به مرگ شد! (عکس و فیلم)

تصویر رضا قوچان نژاد در کنار همسرش، سروین بیات

چهره های بدون آرایش شکیرا، زندایا و جسیکا آلبا

همراهى جميله علم الهدي، همسر رئيسى در سفر اندونزى

گوشواره و پوشش بازیگر مرد ایرانی سوژه فضای مجازی شد

سخنرانی الهام چرخنده در مراسم تشییع سه شهید مرزبان (+عکس)

جنجال و انتقاد از صحنه‌های غیراخلاقیِ تكان‌دهنده سریال «آیدل» با بازی دختر جانی دپ و ویکند در جشنواره کن

ملکه زیبایی عرب: حاضرم زن دوم «رونالدو» شوم، ولی به این شرط ! +عکس

تصویر جالب از یانگوم در کنار فرزندانش

دوره ماه عسل تمام شد: اختلافات بن افلک و جنیفر لوپز علنی شد! (تصاویر)

تغيير چهره زهرا جواهري بازیگر دنیای شیرین در گذر زمان

بررسی اشتباهات داوری در لیگ: 14 پنالتی استقلال و 7 پنالتی پرسپولیس سوخت! (+نمودار سود و زیان تیم ها) (+فیلم)

تبلیغ فوق العاده زیبای هواپیمایی امارات برای سفر به ایران: اینجا «بهشت» نیست! (فیلم)

استقبال رسمی محمد بن سلمان از بشار اسد (فیلم)

تغییرات چهره بازیگر نقش کودکی اوشین بعد از ۳۵ سال (عکس)

عكس: تغيير پوشش ژیلا امیرشاهي، مجری سابق تلویزیون

پس از جدایی از «پیکه»، «شکیرا» رابطه جدیدش با «لوئیس همیلتون» را آغاز کرد (عکس)

سلفی المیرا دهقانی و همسرش

سپیده معافي آمريكايي ‌تبار و شهاب حسیني همبازی شدند (عکس)

افسردگی دختر پادشاه اسپانیا به‌دلیل رد پیشنهادی دوستی توسط گاوی! +عکس

تعییر چهره ٣ خواهر سرشناس سینمای ایران در گذر زمان (عکس)

نوستالژى دهه شصتى‌ها: تقدير از بهرام شاه محمدلو «آقاى حكايتى» با آهنگ «یکی بود یکی نبود» (فيلم)

تغییر چهره «ستاره جعفری» بازیگر سربال نوستالژیک «گل پامچال» +عکس

معرفی و نقد فیلم «مرده شرور برمی‌خیزد» Evil Dead Rise 2023 : فراطبیعی ترسناک!

یانگوم جواهری در قصر؛ همچنان جوان در ٥٢ سالگى! (عکس)

استوری سردار آزمون از همسرش، آناهيتا كريمي

تصویری از دونالد ترامپ در لباس کردی

عکس خبرساز الناز حبیبی با علی انصاریان و حسام محمودی

آهنگ به ياد ماندنى فيلم «خوب بد زشت» و نوازندگان آن (فيلم)

تصاویر زیبایی که مریم اوزرلی، «خرم سلطان» از خودش منتشر کرد

بازيگران خاطره ساز اما فراموش شده (فيلم)

چهره جوان مانده «هوسانیانگ» سریال نوستالژیک لیانگ شانپو در 73 سالگی

تصویر متفاوت همسر شهید حمیدرضا الداغی (عکس)

عكس ياسمين پهلوي جنجالى شد

انتشار تصاویر بدون حجاب «افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا» در رسانه اصولگرا و تقاضای برخورد با آنان +تکمیلی

ژست و پوشش «بهاره رهنما و لیندا کیاني» در بزرگداشت آتیلا پسیاني

تصویری از كريم و شریک زندگی‌اش، مدل اهل هاوایی / به یاد نماینده‌ای که از قول بنزما، «حجاب» را اساس دین نامید! + عکس

عكسى از «آتیلا پسیاني» که همه را شوکه کرد

چهره آشا محرابی پس از عمل جراحی

چهره واقعی روناک سریال نون‌ خ

چهره متفاوت فرشته حسينى

وضعیت حجاب که باعث پلمپ 2 رستوران معروف شد (عکس)

این «زن جوان» و «شیک پوش» سفیر عربستان در اتحادیه اروپا شد

غزل شاكري عكس خودش را سانسور كرد!

شاهرخ استخري و سپیده بزمي پور از هم جدا شدند؟

همسر لئاندرو پریرا با پیراهن پرسپولیس (عکس)

اقدام مشترک 'مهدى قايدي و همسرش' براى پايان شايعات +عکس

تصویر عجیب از هواداران تتلو !

کاپیتان راحله طهماسبي، اولین زن دریانورد ایران کیست؟ (تصاوير)

تصويري جدید از مینا مختاري، همسر دهه هفتادي بهرام رادان

پوشش زنان در مصاحبه نماز عيد فطر صداوسيما (عكس)

ملیکا زارعی در نماز عید فطر (استوری)

شادمهر عقيلي زمانى كه در سيرك خليل عقاب ساز مى زد (تصاوير)

٨ بازیگر زن ایراني که در جوانى به طور ناگهانى درگذشتند (تصاویر)

وضعيت حجاب در یک رستوران در ونك كه باعث پلمب آن شد (فيلم)

نماينده مجلس به رئيسى: حقوق ما و شما نمی‌گذارد، گرانی و بی پولی «مردم» را درک کنیم (فيلم)

کنایه عادل فردوسی‌پور به زمستان سخت اروپا ! (فيلم)

عکس‌های لئوناردو دی‌ کاپریو و ایرینا شايك، نامزد سابق رونالدو جنجالی شد

عکس‌ عروسی محیا اسناوندي، مجری صدا و سیما

فيلم خبرگزارى اصولگرا از ورود رضا پهلوى به اسرائيل

چهره بدون آرایش الهه حصاری

سیدمیثم خامنه‌ای در مراسم راهپیمایی روز قدس (عکس)

تغییر عجیب چهره «مریم اوزرلی»، خرم سلطان سوژه شد

پشت صحنه سکانس جنجالی منصور در سریال پوست شیر (ويدئو)

دخترى كه پنالتى هاى رقيب را خراب كرد (ويدئو)

اين زن شركت كننده در راهپيمايي را با اين پوشش به مترو و هواپيما راه نمى دهند!

ترانه رهایم کن با صدای محسن چاوشي (موزیک ویدئو)

واكنش شهربانو منصوریان به نماز در جلسه علیرضا دبیر (ويدئو)

تلگرام
تلگرام
تلگرام