:::Noandish.com::: رايزنان بازرگاني كارآمد، حلقه مفقوده ديپلماسي اقتصادي ايران
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
کد خبر: ۵۳۳۲۲
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۶
در سال گذشته حدود ۱۰ رايزن بازرگاني از ايران در سراسر دنيا يا طول مدت ماموريت خود را تمديد کردند يا با اتمام سه ساله ماموريت خود در کشورهاي خارجي به کشور بازگشتند و جايگزيني براي آنها منصوب شده است.
    فعالان اقتصادي عموماً اظهار مي کنند که رايزنان، آگاهي، آشنايي و توانمندي کافي را براي انجام ماموريت هايشان ندارند
    سازمان توسعه و تجارت، براي آموزش، انگيزه مند کردن و گزينش رايزنان بازرگاني بايد جدي تر کار کند. به نظر مي رسد روش فعلي نمي تواند ميزان مطلوبي از انتظارات از رايزنان بازرگاني را تامين کند
    
    رايزنان بازرگاني، افرادي هستند که در خارج از کشور، براي تسهيل مسائل اقتصادي و تجاري تلاش مي کنند. در ايران رايزنان بازرگاني، زير مجموعه اي از سازمان توسعه تجارت هستند و شمار آنها به 23 نفر مي رسد. طول مدت ماموريت هر يک از آنها سه ساله است و پس از طي اين مدت يا بايد ماموريت خود را تمديد کرده يا به کشور بازگردند، در صورت بازگشت نيز جايگزيني آنها در دستور کار قرار مي گيرد. آنها به نوعي سفيران اقتصادي کشورها محسوب مي شوند.
    بر اساس گزارش ايسنا، در سال گذشته حدود ۱۰ رايزن بازرگاني از ايران در سراسر دنيا يا طول مدت ماموريت خود را تمديد کردند يا با اتمام سه ساله ماموريت خود در کشورهاي خارجي به کشور بازگشتند و جايگزيني براي آنها منصوب شده است.
    يکي از اهداف کشور در حوزه تجارت خارجي پس از برجام افزايش شمار رايزنان بازرگاني است و در اين راستا برخي کشورهاي هدف به منظور توسعه تجارت با ايران شناسايي شدند و در اين بين کشورهاي اروپايي و CIS نسبت به ساير کشورها در اولويت قرار دارند. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در گفت و گو با «ايران» به آسيب شناسي و بررسي ابعاد مختلف فعاليت رايزنان بازرگاني پرداخته است.
    
    اغلب فعالان اقتصادي از رايزنان بازرگاني رضايت ندارند
    پدرام سلطاني، در گفت و گو با «ايران» صحبت هايش را چنين شروع مي کند:«قضاوت در اين رابطه نياز به يک نظرسنجي مستقل از کساني دارد که خدماتي را از رايزنان دريافت کرده اند. همين طور بايد از سازمان توسعه و تجارت نظرسنجي شود براي اينکه ببينيد ماموريت هايشان را چطور توانسته اند انجام دهند.ولي به طور کلي با بازخوردهايي که از اتاق دريافت کرده ايم، رضايت عمومي از خدمات رايزنان وجود ندارد.»
    نايب رئيس اتاق ايران، در توضيح علل نارضايتي از فعاليت رايزنان مي گويد:«فعالان اقتصادي عموماً اظهار مي کنند که رايزنان، آگاهي، آشنايي و توانمندي کافي را براي انجام ماموريت هايشان ندارند. اغلب رايزنان بازرگاني به حوزه کاري شان مسلط نيستند .بعضي ها تسلط لازم به کارهاي بازرگاني و اقتصادي ندارند يا با روش هاي ثبت و دريافت اطلاعات آشنا نيستند. بعضي ها از نظر مهارت زباني مشکلاتي دارند که مانع برقراري ارتباط مثمر ثمر در کشورهاي مختلف مي شود. آنها نمي توانند اطلاعات مناسب و لازم را دريافت و ترجمه کنند.»
    او ادامه مي دهد:« همچنين به ما منعکس شده که بعضي از رايزنان نگاه شان به کارشان با انتفاع شخصي همراه است. آنها تلقي شان اين است که اگر خدمتي به کسي مي دهند و طرف رابطه تجاري برقرار مي کند، خودشان هم بايد بتوانند حق الزحمه يا کميسيوني دريافت کنند. حتي اين موارد هم مشاهده شده است که بعضي رايزنان بعد از پايان ماموريت، در آن کشور باقي مانده اند، يا مستقيماً خودشان يا برخي افراد خانواده شان ماندگار شده اند.»
    سلطاني به ساز و کارهاي سازماني براي اعزام ماموران به خارج از کشور انتقاد دارد:«نکته ديگري هم وجود دارد که بايد روي آن فکر اساسي شود. خودم پاسخي ندارم. اين مساله هم براي همه حوزه هايي است که پرسنل سازمان هايمان را به خارج از کشور اعزام مي کنيم. آنها مادامي که در ايران هستند، دريافت حقوق شان در چارچوب ايران و به ريال است. زماني که از کشور خارج مي شوند، حقوق شان به صورت ارز پرداخت مي شود. با اين حساب، تفاوت آشکاري بين دريافتي اين افراد در خارج و داخل کشور وجود دارد. اين مساله هم فقط مربوط به رايزنان نيست. اما در اين بخش هم نمود خود را نشان داده است.»
    او ادامه مي دهد: «اين موضوع باعث شده اغلب، اعزام ماموران ايراني به خارج از کشور، به مسابقه و رقابتي بين افراد تبديل شود. آنها بشدت به دنبال اين هستند که ماموريت خارج از کشور بگيرند. در اين جريان ها نيز رابطه موثرتر از ضابطه عمل مي کند. رابطه ها راهي براي اعزام افراد به خارج از کشور هستند، ولو اينکه مهارت کافي نداشته باشند. اگر اخيراً کاري براي اصلاح اين روند صورت گرفته است، من اطلاعي ندارم.»
    
    روش آموزش و فعاليت رايزنان بازرگاني بايد تغيير کند
    تا قبل از پايان برنامه پنجم توسعه مجوز افزايش شمار رايزنان بازرگاني به ۳۰ مورد وجود داشت اما بررسي ها نشان مي دهد از اين ظرفيت استفاده نشد. حالادر برنامه ششم توسعه درج شده است که سازمان توسعه تجارت با همکاري وزارت امور خارجه مي تواند نسبت به انتخاب و انتصاب رايزن هاي بازرگاني در کشورهاي هدف اقدام کنند.بنابراين برنامه ششم توسعه آزادي عمل بيشتري را در اين حوزه تعريف کرده است. مسئولان مربوط مي توانند به ميزان کشورهاي هدفي که امکان توسعه تجارت خارجي با آنها وجود دارد، شمار رايزن هاي بازرگاني را افزايش دهند و محدوديتي وجود ندارد. اين مساله نيز، به خاطر گشايش هاي پسابرجام در نظر گرفته شده است. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته و شناسايي کشورهاي هدف حالاقرار است که شمار رايزن هاي بازرگاني ايران در دنيا طي برنامه ششم توسعه به ۶۰ مورد افزايش يابد.
    پدرام سلطاني معتقد است در اين شرايط، بايد در نحوه فعاليت رايزنان بازرگاني بازنگري صورت بگيرد. او مي گويد:«سازمان توسعه و تجارت، براي آموزش، انگيزه مند کردن و گزينش رايزنان بازرگاني بايد جدي تر کار کند. به نظر مي رسد روش فعلي نمي تواند ميزان مطلوبي از انتظارات از رايزنان بازرگاني را تامين کند. آنهايي که به صورت تصادفي خوب از آب درمي آيند، خدمات خوبي مي دهند و اگر نه اکثريت کيفيت خدمات شان يا روش هاي کاري شان، براي فعالان اقتصادي فايده مند نيست.»
    نايب رئيس اتاق ايران درباره ضرورت فعاليت رايزنان بازرگاني چنين توضيح مي دهد:«اين امري جا افتاده است که فردي براي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي يا دفتري از سوي يک کشور در کشورهاي ديگر وجود داشته باشد. کشورها سفارتخانه دارند. بسياري از کشورها رايزن بازرگاني و دفتر تجاري دارند و مدل هاي مختلفي براي نهادهايي دارند که بتواند خدمات اطلاعاتي براي تسهيل کار به فعالان اقتصادي ارائه دهد. اتفاقاً مطالعه روش هاي موثر بعضي کشورها در اين رابطه، نفراتي که به کار گمارده اند و مهارت هايي که داشته اند، مي تواند بسيار ثمربخش باشد. ما بايد خدمات و عملکردي را که رايزنان بازرگاني در ديگر کشورها دارند، پايش کنيم، چه در مورد کشور خودمان، چه در مورد بررسي تطبيقي ديگر کشورها. از اين طريق است که مي توانيم ايرادات مان را اصلاح کنيم.»
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
برچسب ها: پدرام سلطاني
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد کپچا:
captcha
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
فلای تودی
تلگرام

چرا زلزله در خوی تمام نمی شود؟!

مخبر در جمع کاروان‌های راهیان نور

امیرعبداللهیان: سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فرانسه را محکوم می‌کنیم

برای جاماندگان ثبت‌نام خودروهای داخلی سامانه بازگشایی می‌شود

همتی: علت العلل معضل تورم، چیزی جز زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت نيست

استورى سحر دولتشاهي براى سال ١٤٠٢

درخواست مهاجم فرارى براى بازگشت به پرسپوليس !

خانه کارگر: روال قانونی برای ابطال مصوبه مزد شورایعالی کار را آغاز می‌کنیم

هاشمی رفسنجانی، سیدحسن نصرالله و بشار اسد؛ حدود ۳۰سال قبل (عکس)

بهنوش بختیاری: من نه حکومتی بودم ‌نه خواهم بود، کسی اگر تونست ثابت کنه ...

امام جمعه تهران: زیر پرچم ولایت، جهان را آباد خواهیم کرد

مازیار لرستانی: ریش هایم درآمده بود اما به دادگاه که می رفتم می گفتند باید با حجاب بیایی!

نظر صريح جهانگيرى درباره رياست جمهورى رئيسي (فيلم)

حد ترخص و مسافت شرعی چیست و چه احکامی دارد؟

علم الهدی: فسق و فساد یک عده جوان که در سلف سرویس دانشگاه مختلط بنشیند، از نمودهای فتنه دشمن است

نظر صريح جهانگيرى درباره رياست جمهورى رئيسي (فيلم)

پرايد ٣٠٠ ميليونى در تصادف مچاله شد (فيلم)

جمشيد هاشم پور ٧٨ ساله شد (فيلم به ياد ماندنى)

تئاتر انقلابى ایرج طهماسب و حمید جبلي (فيلم)

روایت قرائتی از درس خانم بي حجاب به يك روحاني (فيلم)

پوشش "زنان" حاضر در ورزشگاه آزادى براى ديدار ايران - روسيه

 فيلم "برادران لیلا" همان فیلم "مراسم" سعيد روستايي است (فيلم)

تصاوير هوش مصنوعی از لحظه دستگیری دونالد ترامپ!

تصاوير "مدل روس" در ایران

چهره جدید محسن یگانه همه را شوکه کرد

مراسم سالگرد رحلت همسر امام و حاج سید احمد خميني (تصاوير)

عكس "افسر زن روس" در ايران، وايرال شد

تصوير عاشقانه نگين معتضدي و همسرش امين اماني

واكنش عجيب دو نماينده جنجالى به تصاوير پرويز پرستويى و ابراهيم حاتمى كيا ! (فيلم)

رونمايى از همسر جديد سياوش قميشي

تصاویر دیده نشده از معشوقه ٢٦ ساله لوکاشنکو، رئیس‌جمهور ٦٩ ساله بلاروس

رونمايي از مجرى جديد ايران اينترنشنال پس از توافق ايران و عربستان!

چهره هاى کیت بلانشت و آنا د آرماس در اسكار ٢٠٢٣

عكس: میشل یو (يئو) برنده جايزه اسكار ٢٠٢٣ بهترین بازیگر زن شد

عکس اينستاگرامى پردیس احمدیه: ماجرای ساحل در سريال پوست شیر لو رفت؟!

سرنوشت دختران اكباتان در پى فيلم جنجالى چه شد؟

نماز رهبر انقلاب و سيدمحمد خاتمى بر پيكر مرحوم غفورى فرد (عكس)

حجاب كيت ميدلتون، همسر ولیعهد انگلیس خبرساز شد

سرنوشت بازيگران سريال آينه عبرت: از شهرام شب‌ پره فِیک تا آتقي منقلي!

حجاب زنان در جشن خانوادگى «به عشق مهدى»

اولین تصویر ماهواره خیام از مسجد جمکران

سلفي المیرا دهقاني با همسرش

چهره جديد سپيده خداوردي

طلاق شهرام آذر از نسرين كياني و ازدواج با شبنم ابراهیمي، مهماندار امارات +عكس

آتقي عامل شهرت محمدجواد نظري گلپایگاني (فيلم)

شبنم قلي خاني از همسرش رونمایی کرد

گریه علیرضا طلیسچي در حین اجرای «بارون اومد و یادم داد» در کنسرتش (فيلم)

وريا غفورى و عادل فردوسى پور در كنار هم

سيدمحمد خاتمي و سيدحسن خميني در قابي مشترك

لحظه سقوط هلیکوپتر حامل وزیر ورزش (فيلم)

عکسی از پوشش چادری سفیر سوییس در قم

ادامه جنجال ترانه گنگستر شهر آمل: صدف صفرزاده، معلم اخراج شده در باشگاه نساجى مازندران استخدام شد!

تصوير ديده نشده از سان ديدن 'رئيسى' از گارد زنان رياست جمهورى چين

تصاويرى از كنسرت رضا صادقي كه قبلا ممنوعه بود!

استوری پریرا، 'مهاجم پرسپوليس' برای همسرش به مناسبت روز ولنتاین

استقبال تاسف بار هواداران پرسپوليس از پريرا (عكس)

پوشش میترا رفیع، بازیگر گیلدخت در خارج از کشور

مصاحبه صداوسيما با "دختر بدون حجاب" در راهپيمايى ٢٢ بهمن

تنظيم حجاب آزاده زارعي در جشنواره فيلم فجر (عكس)

رونمايى از نامزد جديد لئوناردو دي كاپريو: ادن پولاني كيست؟

پوشش زنان بازيگر در مراسم اختتامیه تئاتر فجر (تصاوير)

كشف حجاب در جلسه خانه هنرمندان

اولين عكس و پست دو نفره پیکه و کلارا چيا مارتي: کاپیتان سابق بارسلونا اینگونه پاسخ جنجال شکیرا را داد!

آواز شهرام ناظرى بر سر مزار نيما يوشيج (فيلم)

حمله نماینده اهواز به لوکادیا مهاجم جدا شده پرسپوليس (فيلم)

سفر شبنم تووزلو خواننده زن آذربایجانی به ایران (عكس)

عكس: تجمع عفاف و حجاب در قم

پدر ترانه علیدوستی و گروهی از بازیگران سرشناس مقابل زندان اوین (عکس)

تصاویری جدید و دیدنی از پیروز ایران(عکس)

عكس: رئیس جمهور کرواسی با پرچم فلسطین در دیدار با بلژیک

تصاوير خبرگزارى دولت از "هواداران ايرانى بى حجاب" در ديدار ايران - ولز

فنى كه 'سردار آزمون' بعد از غلبه بر ولز روى طارمى اجرا كرد! (تصاوير)

سنت شكنى يك روزنامه با عكس خاص از "هوادار زن ايرانى" در جام جهانى

جام جهانى ٢٠٢٢: تصاوير "تماشاگران زن ايرانى" با پوشش متفاوت در رسانه انقلابى !

آتش ‌سوزی در «زندان اوین» به روایت تصویر

مشروح كامل مناظره چالشى سعيد شريعتي و جليل محبي بر سر گشت ارشاد (فيلم)

تصاوير جديد از شهاب حسيني و همسر جديدش ساناز ارجمند

ساناز ارجمند همسر دوم شهاب حسيني؟

سمانه پاكدل و هادي كاظمي در اكران نمور

ویدیویی جالب از سفر پادشاه انگلستان به ایران در سال ۱۳۸۲ (فیلم)

شادی مشكوك بازیکن نفت مسجدسلیمان پس از گل برترى پرسپوليس ! (فيلم)

لحظه دريافت جايزه کیت بلانشت از ليلا حاتمي

عكس: درخشش ليلا حاتمى روى فرش قرمز اختتاميه جشنواره ونيز

عبدالحسين مختاباد در حال دست دادن با ملكه انگليس(عكس)

حضور خاتمی در جلسه مجمع روحانیون (فیلم)

حجاب جدید سحر قریشي با چفیه عربی!

بازخوانى آهنگ "بهت قول ميدم" توسط خواننده ايتاليايي (فيلم)

سکانسی از سریال یاغی حاشیه ساز شد (+فیلم)

غیرتی شدن رامبد جوان و تذکر جدی به پشه در مهمونی (فيلم)

هانيه غلامي با پوشش پرسپوليسى در ورزشگاه آزادى

فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام