:::Noandish.com::: اقتصاد ایران آزادتر شد
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
تدبیر
لینک های نواندیش
کد خبر: ۵۳۸۴۳
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۶
اقتصاد ایران پرش 16 پله ای ایران را در شاخص آزادی اقتصادی تجربه کرده و در میان 180 کشور در رتبه 155 قرار گرفته است. ضمن اینکه برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی کسب و کار، یکپارچگی دولت و حقوق مالکیت رو به بهبودی گذاشته اند.
بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته است از میان 180 کشور در رتبه 155 قرار گیرد و در میان کشورهای "عمدتا بسته" قرار گرفته است. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه 171 را کسب کرده بود و در میان کشورهای "بسته" قرار گرفته بود.

به گزارش اعتدال و بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، اقتصاد ایران پرش 16 پله ای ایران را در شاخص آزادی اقتصادی تجربه کرده است، پرشی که پس از صعود 17 پله ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود. در ارزیابی بنیاد هریتیج، نمره ایران در سال گذشته 43.5 از 100 بوده است که سال جاری با افزایشی قابل توجه به 50.5 رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، 1.7 نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه 171 ثابت مانده بود.

شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی به‌صورت سالانه توسط بنیاد هریتیج منتشر می‌شود. این بنیاد در بخشی از تعریف این شاخص بیان می‌کند: اشخاص در جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی آزاد است، برای انجام فعالیت، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری به هر روشی که مایلند تحت اجرای منصفانه قانون همراه با آزادی اقتصادی که توسط دولت حمایت و رعایت می‌شود، آزاد هستند. این تحلیل از عملکرد کشورها طی سال‌های 1995 تا 2017 نشان می‌دهد کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت افزایش‌دهنده بهره‌وری در بازار جهانی گشوده‌اند، سطوح بالاتر شکوفایی را تجربه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در ایجاد محیطی است که کارآفرینی و نوآوری می‌تواند رونق پیدا کند و منجر به رشد سریع اقتصادی، توسعه پایدار و درآمد سرانه بالاتر شود. 

در گزارش امسال، برای اندازه گیری آزادی اقتصادی از 12 عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در 4 گروه اصلی دسته بندی شده اند. این گروه ها و زیرشاخه های آنها عبارتند از: 1. حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ 2. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ 3. کارایی قوانین (آزادی کسب وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛ و 4. بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی). در سال گذشته 10 زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به ۱۲ زیرشاخه افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به 10 عامل سال گذشته اضافه شده اند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک از این زیرشاخه ها حداکثر نمره 100 در نظر گرفته شده است.

اقتصاد ایران چقدر آزاد است؟

این گزارش که به تازگی منتشر شده است، می‌گوید برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی کسب و کار، یکپارچگی دولت و حقوق مالکیت رو به بهبودی گذاشته است.

بنیاد هریتیج تاکید می‌کند گرچه اقتصاد ایران نسبت به سال های گذاشته آزادتر شده است اما ایران در میان 14 کشور منطقه (خاورمیانه و آفریقای شمالی) که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، در رتبه 13 قرار گرفته و تنها از الجزایر در شرایط بهتری قرار دارد.

این درحالی است که بر پایه گزارش های این موسسه در سال های 2015 و 2016 ایران رتبه 171 و  در سال 2014 رتبه 173 را به خود اختصاص داده بود. در سال های 2013، 2012 نیز رتبه ایران 168 و 171 بوده است. این در حالی است رتبه بندی ایران در سال 2005 و 2006 این موسسه به ترتیب رتبه 150 و 156 بوده است. براین پایه روشن می شود که در سال های دولت های نهم و دهم رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی سقوط کرده و از رتبه 150 به رتبه 168 کاهش یافته است. با این حال با توجه به سیاست های دولت یازدهم این رتبه سال به سال بهبود پیدا کرده و در سال جاری میلادی به 155 رسیده است.

1712012
1682013
1732014
1712015
1712016
1552017


نمره ایران در هریک از زیرشاخه ها و مقایسه با میانگین جهانی

بر اساس گزارش جدید هریتیج نمره ایران در شاخص کل آزادی اقتصادی در سال گذشته 43.5 بوده ولی امسال با جهش 7 نمره ای به 50.3 رسیده است. این درحالی است که میانگین جهانی این شاخص 60.9 بوده است. نمودار زیر روند سالیانه این شاخص را برای ایران در مقایسه با میانگین جهانی نشان می دهد.

اقتصاد ایران آزادتر شد

1. نمره ایران در حاکمیت قانون بر پایه نمره سه زیرشاخه تعیین شده است: 

1-1. حقوق مالکیت: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته 10 بوده است اما امسال این نمره به 32.4 جهش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 52.2 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

1-2. یکپارچگی دولت: امسال نمره ایران در این زیرشاخه از 27 در سال گذشته به 29.6 جهش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 42.4 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

1-3.  کارایی قضایی: نمره ایران در این زیرشاخص که برای نخستین بار معرفی شده است 36 اعلام شده است. میانگین جهانی این شاخص 44.4 بوده است.

2. در معیار اندازه دولت سه عامل مورد بررسی قرار گرفته اند:

 2-1. مخارج دولت: نمره ایران در این معیار در سال گذشته 93.2 بوده که امسال به 92.7 کاهش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 65.5 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

2-2.  بار مالیاتی: نمره ایران در این بخش در سال گذشته 81.2 بوده که امسال به 81.1 رسیده است. میانگین جهانی این شاخص 77.7 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

2-3. سلامت مالی: این نمره که برای نخستین بار معرفی شده برای ایران 94.9 اعلام شده است. میانگین جهانی این شاخص 68.9 بوده است.

3. در معیار کارایی قوانین سه زیر شاخه مورد بررسی قرار گرفته است:

3-1.آزادی کسب وکار: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته 59.3 بوده که امسال به 64.8 افزایش یافته است. میانگین جهانی این شاخص نیز 64.8 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

3-2. آزادی نیروی کار: نمره ایران در این زیرشاخه از 49 به 54.5 افزایش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 59.4 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

3-3. آزادی پولی: نمره ایران در این زیرشاخه از 50.6 به 55.5 افزایش یافته است. میانگین جهانی این شاخص 76.7 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

4. در معیار بازارهای باز سه عامل مورد بررسی قرار گرفته است: 

4-1. آزادی تجاری: نمره ایران در این زیرشاخه از 54.6 به 54.5 رسیده است. میانگین جهانی این شاخص 76.4 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

4-2. آزادی سرمایه گذاری: نمره ایران در این زیرشاخه از سال 2009 به بعد ثبت نشده است. در آن سال نمره ایران 10 بوده است. میانگین جهانی این شاخص 59.7 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

4-3. آزادی مالی: در این شاخص ایران از سال 1995 تا کنون هر ساله نمره 10 را کسب کرده است. میانگین جهانی این شاخص 48.9 بوده است.

اقتصاد ایران آزادتر شد

‍10 اقتصاد آزاد جهان

در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، هنگ کنگ برای بیست و سومین سال متوالی عنوان آزادترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد. هنگ کنگ از میان ‍‍180 کشوری که از سوی بنیاد هریتیج مورد بررسی قرار گرفته است، از کل 100 نمره توانسته است نمره 89.8 را به دست آورد و با بهبود 1.2 نمره ای نسبت به سال گذشته در رتبه نخست قرار گیرد. سنگاپور با کسب نمره 88.6 در رتبه دوم این شاخص قرار گرفته است. وضعیت سنگاپور نیز نسبت به سال گذشته بهتر شده و این کشور نسبت به شاخص آزادی اقتصادی 2016بهبود 0.8 نمره ای را ثبت کرده است. رتبه سوم این شاخص به نیوزیلند اختصاص یافته است. این کشور نسبت به سال گذشته با افزایش 2.1 نمره ای رو به رو شده و نمره آن به 83.7 رسیده است. سوئیس در رتبه چهارم، افزایش 0.5 نمره ای را تجربه کرده است و نمره این کشور در شاخص 2017 به 81.5 رسیده است. نمره استرالیا نیز 0.7 بهبود یافته و به 0.81 رسیده و در رتبه پنجم جای گرفته است. این پنج کشور در سال گذشته نیز همین رتبه ها را کسب کرده بودند.

 بنیاد هریتیج اقتصادهای جهان را به پنج دسته «کاملا آزاد»، «عمدتا آزاد»،«نسبتا آزاد»،«عمدتا بسته» و«پس رانده» دسته بندی کرده است. پنج کشور هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا در دسته اقتصادهای کاملا آزاد قرار دارند. رتبه ششم این شاخص به استونی اختصاص یافته است. این کشور با بهبود ۱.۹ نمره ای نسبت به سال گذشته رو به رو شده و نمره ۷۹.۱ را کسب کرده است. کانادا با رتبه ۷ نسبت به سال گذشته ۰.۵ نمره افزایش داشته و نمره آن به ۷۸.۵ رسیده است. امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. این کشور که درشاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۶ با کسب نمره ۷۲.۶ رتبه ۲۵ را به دست آورده بود، اما در شاخص امسال ۱۷ پله صعود کرده و با نمره ۷۶.۹ در رتبه هشتم جای گرفته است. ایرلند که در شاخص ۲۰۱۶ رتبه هشتم را به خود اختصاص داده بود، در شاخص امسال یک پله سقوط کرد و با کسب نمره ۷۶.۷ در جایگاه نهم قرار گرفت. شیلی نیز نسبت به سال گذشته با تنزل رتبه رو به رو شده است و با کسب نمره ۷۶.۵ در جایگاه دهم جای گرفته است. این کشور در فهرست ۲۰۱۶ رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود. این پنج اقتصاد در گروه دوم، یعنی اقتصادهای عمدتا آزاد قرار دارند.


وضعیت همسایگان ایران

در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پس از امارات، قطر بهترین جایگاه را داشته و در میان اقتصادهای عمدتا آزاد قرار گرفته است. این کشور که در شاخص ۲۰۱۶ با کسب نمره ۷۰.۷ رتبه ۳۴ را به دست آورده بود، در شاخص امسال نمره ۷۳.۱ را به دست آورده و با ۵ پله صعود در رتبه ۲۹ قرار گرفته است. بحرین نسبت به شاخص ۲۰۱۶ تنزل ۵.۸ نمره ای و ۲۶ پله ای را تجربه کرده است و با کسب نمره ۶۸.۵ در فهرست امسال رتبه ۴۴ را به خود اختصاص داده است. این کشور در فهرست ۲۰۱۶ رتبه ۱۸ را کسب کرده بود. به این ترتیب بحرین از گروه اقتصادهای عمدتا آزاد به گروه اقتصادهای نسبتا آزاد تنزل پیدا کرده است. اما کویت نسبت به فهرست ۲۰۱۶ افزایش ۲.۴ نمره ای را ثبت کرده و با کسب نمره ۶۵.۱ با ۱۳ پله صعود از رتبه ۷۴ به رتبه ۶۱ ارتقا یافته است.عربستان با کسب نمره ۶۴.۴، ۱۴ پله صعود کرده و رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده است. این کشور در شاخص ۲۰۱۶ رتبه ۷۸ را کسب کرده بود. عمان با تنزل ۵ نمره ای و سقوط ۳۰ پله ای نسبت به شاخص ۲۰۱۶، در جایگاه ۸۲ قرار گرفته است. ترکیه در شاخص ۲۰۱۷ با ۱۹ پله صعود رتبه ۶۰ را به خود اختصاص داده است. این کشور نمره ۶۵.۲ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته ۳.۱ نمره افزایش نشان می دهد.

دیگر کشورها

چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود با ۳۳ پله صعود موفق شده است رتبه ۱۱۱ را به خود اختصاص دهد و نمره ۵۷.۴ را کسب کند. گرچه این کشور توانسته است بهبود چشمگیری را ثبت کند، اما هنوز در گروه اقتصادهای عمدتا بسته قرار دارد. روسیه هم نسبت به شاخص ۲۰۱۶ صعود ۳۵ پله ای را تجربه کرده است و با کسب نمره ۵۷.۱ در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفته است. در فهرست ۲۰۱۷ آزادی اقتصادی، کره شمالی با کسب نمره ۴.۹ بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده و همچون سال گذشته در آخر فهرست قرار گرفته و در گروه اقتصادهای «پس رانده» قرار گرفته است.

در این میان شش کشور جهان هم هستند که بنیاد هریتیج آنها را مشمول رتبه‌بندی خود نکرده است. این کشورها عبارتند از عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، یمن و سوریه.

كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
تدبیر
لینک های نواندیش
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
تدبیر
لینک های نواندیش
فلای تودی
تلگرام

عكس: رئیس جمهور کرواسی با پرچم فلسطین در دیدار با بلژیک

تصاوير خبرگزارى دولت از "هواداران ايرانى بى حجاب" در ديدار ايران - ولز

فنى كه 'سردار آزمون' بعد از غلبه بر ولز روى طارمى اجرا كرد! (تصاوير)

سنت شكنى يك روزنامه با عكس خاص از "هوادار زن ايرانى" در جام جهانى

جام جهانى ٢٠٢٢: تصاوير "تماشاگران زن ايرانى" با پوشش متفاوت در رسانه انقلابى !

آتش ‌سوزی در «زندان اوین» به روایت تصویر

مشروح كامل مناظره چالشى سعيد شريعتي و جليل محبي بر سر گشت ارشاد (فيلم)

تصاوير جديد از شهاب حسيني و همسر جديدش ساناز ارجمند

ساناز ارجمند همسر دوم شهاب حسيني؟

سمانه پاكدل و هادي كاظمي در اكران نمور

ویدیویی جالب از سفر پادشاه انگلستان به ایران در سال ۱۳۸۲ (فیلم)

شادی مشكوك بازیکن نفت مسجدسلیمان پس از گل برترى پرسپوليس ! (فيلم)

لحظه دريافت جايزه کیت بلانشت از ليلا حاتمي

عكس: درخشش ليلا حاتمى روى فرش قرمز اختتاميه جشنواره ونيز

عبدالحسين مختاباد در حال دست دادن با ملكه انگليس(عكس)

حضور خاتمی در جلسه مجمع روحانیون (فیلم)

حجاب جدید سحر قریشي با چفیه عربی!

بازخوانى آهنگ "بهت قول ميدم" توسط خواننده ايتاليايي (فيلم)

سکانسی از سریال یاغی حاشیه ساز شد (+فیلم)

غیرتی شدن رامبد جوان و تذکر جدی به پشه در مهمونی (فيلم)

هانيه غلامي با پوشش پرسپوليسى در ورزشگاه آزادى

ويدئوى ديدنى و پر بازديد از روز پر شور دختران پرسپوليسى در آزادى (فيلم)

تصاوير زيبا از دختران پرسپوليسى در آزادى

وقتى گورباچف پس از رهبرى شوروى، تبليغ پيتزا مى كرد (فيلم)

نخستین تصاویر از لیلا حاتمي در جشنواره ونیز

تصويرى جديد از نويد محمدزاده و فرشته حسيني

تيپ عايشه گل در ايران

عكس پربيننده از يك "دختر هوادار استقلال" با تصوير ناصر حجازى

تصاوير زيبا از بانوان هوادار استقلال در آزادى

صورت تتو شده سحر قریشی پس از جدایی

تهديد على شادمان توسط بچه در مهمونى! (فيلم)

شناسايى دخترى كه باعث خيانت پيكه به شكيرا شد (عكس)

وقتی بچه، کلاه قرمزی رو مى بيند! (فيلم)

اخراج از مدرسه برای نداشتن شناسنامه!

بعد از جانی دپ، جیسون استاتهام هم در ايران رویت شد! (عكس)

همسر يورگن لوكاديا مهاجم جديد پرسپوليس (عكس)

پست جديد طناز طباطبايي درباره سريال ياغى

رونمايى از همسر لوكاديا گزينه خارجى پرسپوليس (عكس)

عکس جالبی از هوشنگ ابتهاج و فروغ فرخزاد

باران کوثری با گریم پروین اعتصامی (عكس)

شكايت ستاد امر به معروف از كليپ دخترانه تبليغ بستنى به دادستانى (فيلم)

موج‌ سواری شكيرا با مرد مرموز (عكس)

پشت صحنه سکانس حساس سریال «یاغی» (فيلم)

دعواى بچه با ستاره پسيانى جنجالى شد(فيلم)

فالش‌خوانی و پوشش امیر مقاره جنجالى شد (فيلم)

كارگردان سریال یاغی و همسرش عاطی!

رهبرى با اقدام اينان مخالفت كرد: "تصاوير اخلالگران" در سخنرانى يادگار امام

تصويرى از نگار فرهمند همسر پژمان جمشيدي (عكس)

ويدئوى جنجالى از همخوانى سرود سلام فرمانده توسط الهام چرخنده

حجاب الیف ارول بازیگر زن ترکیه ‌ای در تهران

تيپ فرشته حسينى و نويد محمدزاده در جشنواره

مهار اين پنالتى توسط ماركوس دنيلو به قيمت جان بازيكنان تيم تمام شد (فيلم)

بازتاب جالب فن فوق العاده محمد رضا مختاری روی کشتی گیر جمهوری آذربایجان/ علی اف جای پهپاد، کشتی گیر اسرائیلی وارد کند!(فیلم)

تصاوير مشهور حادثه ١١ سپتامبر

مونا فرجاد ازدواج كرد (عكس)

بن افلک و جنیفر لوپز در جشنواره فیلم ونیز

پوشش نوید محمدزاده و فرشته حسینی در مراسم عقدشان

تصويرى شگفت آور از سيدمحمد خاتمى

ابتكار جدید احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات (تصاوير)

سحر دولتشاهی با ماسک در جشنواره فیلم فجر

اخراج به خاطر عکس گرفتن با پیکر مارادونا (تصوير)

ازدواج شهرزاد شريعت زاده و جان سينا

جذاب ترین عکس ها از گوشه و کنار جهان را در دریچه روز تماشا کنید

جديدترين تصوير از مهدى كروبى

مراسم خاکسپاری آیت الله خویی با حضور آیت الله سیستانی (عكس)

ماهی 2.5 تنی در سواحل استرالیا (عكس)

مصادره عدد 4 توسط پرسپوليسى ها بدون فاصله گذارى اجتماعى ! (عكس)

عکسی از درون ضریح پیامبر اسلام (ص)

تیپ استوایی مجری ممنوع التصویر درکنار فرهاد اصلانی (عکس)

اسکورت عجیب بهنوش بختیاری در روزهای کرونایی! (فيلم)

آخرين حضور رحمانى وزير معزول صمت در دولت يازدهم (عكس)

جهان در متفاوت ترین 100 روزی که پشت سر گذاشت

تصويرى از 'سيدحسين حسينى و همسرش' در قرنطينه

تصوير جديد از كريم انصارى فرد و همسر يونانى اش

هرويه ميليچ بازيكن استقلال و همسرش (عكس)

فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام