اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
اخبار ورزشی
کد خبر: ۵۸۸۸
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی

بازداشت "بابك زنجاني" به عنوان يك گام مثبت، مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. درباره اين اقدام، به چند نكته بايد توجه شود. 

1 - بابك زنجاني، فعلاً به عنوان يك متهم، صاحب بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي است بطوري كه برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهند حجم فساد مالي مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها يعني بيش از 30 هزار ميليارد تومان است. اين فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائيز سال گذشته يكي از سايت‌ها آن را فاش كرد و از ارديبهشت امسال پي گيري‌هاي مربوط به آن شروع شد تا اينكه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلي گرديد. 
از اين واقعه، دو واقعيت تأسف بار فهميده مي‌شود، اول آنكه مفسده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها كه طي دو سال گذشته به عنوان بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي در افكار عمومي مطرح بود، اكنون در برابر اين پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده "بابك زنجاني" به عنوان بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي كه 10 برابر آنست مطرح مي‌باشد. و دوم آنكه دولتي كه تلاش مي‌شد نام خود را در تاريخ ايران به عنوان "دولت پاك" و حتي "پاك‌ترين دولت" ثبت كند، اكنون مشخص شده كه بي‌سابقه‌ترين مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترين دولت در تاريخ اين كشور بوده است. 

2 - به قوه قضائيه به خاطر بازداشت بابك زنجاني بايد دست مريزاد گفت،‌ ولي اين توقع را نيز بايد مطرح كرد كه بازداشت، گام اول است و آنچه كارساز است رسيدگي دقيق و بدون اغماض به پرونده و محاكمه دقيق و قانوني متهم يا متهمان است. اين فساد، با همراهي عناصري از دست‌اندركاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون كمك آنها اينهمه فساد وجود نداشت. اين واقعيت را اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهند و حتي سخن از تأييد حداقل چهار وزير از "بابك زنجاني" به ميان آمده است. در رسيدگي به اين پرونده بايد به اتهامات تمام افراد دولتي در هر مقام و منصبي كه بودند رسيدگي شود و كم‌ترين اغماضي صورت نگيرد. در اين واقعيت ترديدي وجود ندارد كه ناديده گرفتن همدستان بابك زنجاني در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. كاري كه قوه قضائيه شروع كرده هنگامي كامل مي‌شود كه اين پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسي قرار گيرد و نسبت به عناصري كه زمينه را براي فساد فراهم كردند، اغماضي صورت نگيرد. مردم از پرونده بيمه و بعضي پرونده‌هاي ديگر كه دانه‌هاي درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتي مورد تكريم هم قرار مي‌گيرند، خاطره بدي دارند. اين خاطره بد نبايد تكرار شود. 

3- در پائيز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازي كه در اختيار داشتند، ماجراي بابك زنجاني و ارتباط او با مسئولين دولتي را افشا كردند ولي به جرم اين كار، تحت تعقيب و فشار قرار گرفتند. آنها با اينكه هزينه سنگيني بابت اين اقدام انقلابي و خيرخواهانه خود پرداختند، اكنون از اينكه كارشان به نتيجه رسيده خوشحالند. اين واقعه بايد براي قوه قضائيه تجربه‌اي آموزنده باشد و از اين پس به جاي وارد آوردن فشار به اين قبيل افراد، از آنها براي كشف فساد و حتي جلوگيري از وقوع فساد كمك بگيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل مربوط به وظايف قوه قضائيه، به اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم تصريح مي‌نمايد (اصل 156). بنابر اين، قوه قضائيه موظف است از نيروهائي كه داوطلبانه براي كشف و جلوگيري از جرم اقدام مي‌كنند استفاده كند. 

4 - رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير براي تشويق قوه قضائيه به تعقيب ماجراي بابك زنجاني و رسيدگي به پرونده‌ وي تلاش زيادي كردند. اين تلاش‌ها قطعاً در بازداشت متهم اصلي اين پرونده مؤثر بوده است. قوه قضائيه بايد براي نقش رسانه‌ها اهميت قائل شود و از اصحاب رسانه براي هرچه بهتر انجام دادن وظايف خود كمك بگيرد. همين ماجرا نشان داد كه نگاه مسئولين قوه قضائيه به رسانه‌ها بايد نگاه مثبتي باشد و آنها را بازوان تواناي خود بداند و با آنها براي ايفاي هرچه بهتر نقشي كه در پاكسازي جامعه از مفاسد و حتي جلوگيري از وقوع مفاسد و جرائم مي‌توانند داشته باشند همراهي نمايد. 

5 - رسانه ملي، متأسفانه در كشف مفاسد اقتصادي نه تنها نقشي ايفا نكرده بلكه با تبليغ بعضي شركت‌هاي متعلق به عوامل فساد اقتصادي بطور غيرمستقيم به آنها كمك نيز كرده است. انتظاري كه از رسانه ملي وجود دارد اينست كه به جاي تلف كردن وقت، امكانات و نيروهاي خود براي اهداف جناحي و مطرح كردن موضوعاتي كه با زندگي مردم و مصالح جامعه ارتباطي ندارد، به پخش گزارش‌هاي واقعي از آنچه در صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه‌اي در پيشگيري از جرائم و مفاسد اقتصادي داشته باشد. اگر دست‌اندركاران رسانه ملي به وظيفه خود در اين زمينه‌ها عمل كنند قطعاً جلوي بسياري از مفاسد گرفته خواهد شد. 

6- مسئولان قوه قضائيه نيز بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشته باشند كه پرونده "بابك زنجاني" وسيله‌اي براي آزمايش آنان است. چگونگي عملكرد مسئولان قوه قضائيه در مورد اين پرونده مي‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائي را تغيير دهد.بدون تعارف بايد گفت كه كوتاهي قوه قضائيه در روشن كردن تكليف دا نه درشت‌هاي پرونده بيمه، مسئولين اين قوه را نزد مردم زير سؤال برده است. چرا تكليف پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سه هزار ميلياردي، 30 هزار ميلياردي و تأمين اجتماعي به سراغ وزرا و مسئولين ارشدي كه زمينه را براي اين مفاسد فراهم كردند نمي‌روند؟ اگر اين افراد واقعاً مشكلي ندارند چرا مسئولين قوه قضائيه اقدام به روشن كردن افكار عمومي و پاسخ دادن به انبوه سؤال‌هائي كه در اذهان مردم است نمي‌كنند؟ چرا با متهمان پرونده كهريزك برخورد جدي نمي‌شود؟ اكنون كه بازداشت "بابك زنجاني" بارقه‌اي از اميد در دل‌ها پديد آورده، مسئولان قوه قضائيه از فرصت موجود براي تغيير دادن نگاه مردم به اين قوه استفاده كنند و با برخورد واقعي، جدي، قاطع و همه جانبه با اين پرونده، اقتدار قوه قضائيه و استقلال آن را به اثبات برسانند. 

7 - و آخرين نكته اينكه مسئولان رسيدگي به پرونده بابك زنجاني، فريب تحليل‌هائي از قبيل اينكه او معلول شرايط تحريم است و اقتضائات شرايط تحريم او را به چنين مفاسدي كشانده است را نخوراند. پاسخ اين سخن اينست كه در شرايط تحريم، همه بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي عمل كنند و اقتضاي اقتصاد مقاومتي اينست كه همه چيز در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرند نه در خدمت جيب اين و آن و چاق‌تر شدن و متورم‌تر شدن فرصت طلباني كه جامعه را به كام فساد اقتصادي فرو مي‌برند و نتيجه اقدامات آنها اينست كه اقشار ضعيف هر روز لاغرتر مي‌شوند. مسئولان اين پرونده، با هوشياري كامل به وظيفه خود عمل كنند و راه را بر توجيهات ناموجهي كه با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادي از چنگال عدالت صورت مي‌گيرد، ببندند. 

اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
اخبار ورزشی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد کپچا:
captcha
اخبار رتبه بندی معلمان
اخبار بازنشستگان
كانال نوانديش
آخرین اخبار حوادث
اخبار سیاسی
اخبار هنری
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
اخبار ورزشی
تلگرام

ماجراى برگشت حقوق در پیامک بازنشستگان کشوری چه بود؟

استورى مشترك بازيكنان استقلال عليه على خطير

كار روحانى دستاورد سفر رئيسى از نیویورک جا زده شد! (سند)

تصمیم ایران و جیبوتی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک

ستاره پرسپولیس دیدار با الدحیل را از دست داد

پیام تسلیت رهبر انقلاب به مجید مجیدی

بازگشت ۳۵۰۰ لوح هخامنشی به کشور پس از ۸۴ سال

اعتراض یک نماینده به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته / ضرورت تسریع در همسان سازی حقوق بازنشستگان

۳ پیش‌بینی مهم از قیمت دلار در نیمه دوم سال/ رقم واقعی دلار چه عددی است؟

تولید محتوای سئو شده چیست و چه مزایایی دارد؟

تیرآهن لانه زنبوری (قلعه ای) چیست و چه کاربردی دارد؟

اين سكانس از فيلم «مارمولک» با کار باشپاه پرسپولیس وایرال شد! (فیلم)

وزیر آموزش و پرورش: ۲۰ هزار «مدیر مدرسه» تغییر کردند

شکایت رسمی سپاهان از پرسپولیس و درخواست كسر امتياز

7000 نفر از حوزه‌های علمیه در آموزش‌ و پرورش جذب می‌شوند

اين سكانس از فيلم «مارمولک» با کار باشپاه پرسپولیس وایرال شد! (فیلم)

گل تساوی دروازه‌بان لاتزیو به اتلتیکومادرید در دقیقه 95 (ویدئو)

پوستر سريال زخم كارى با حضور سه زن خبرساز شد (عكس)

مجری تلویزیون: با آب دهان یک زه به خودرو می‌چسبانند و آن را گران‌تر می‌فروشند! (ویدئو)

ویدیوی طنز مرحوم آرش میراحمدی درباره واکسن کرونا

اولین فیلم از ورود رونالدو به تهران / رقیب پرسپولیس وارد شد (ویدئو)

اظهارات عجيب على اكبر رائفي پور درباره پرواز هواپيماها (ويدئو)

سوتى وحشتناك بازيكن فوتبال براى تمارض ! (ويدئو)

عکس شیطنت‌آميز اتحادیه جهانی کشتی از حسن یزدانی و داور زن

دونالد ترامپ از گم شدن جو بایدن روی صحنه تقلید می کند! (ويدئو)

کشف اسکلت ۳۱۰۰ ساله یک دختربچه ۱۲ ساله در سگزآباد قزوین (عکس)

گل‌های دیدنی نبیل باهویی، مهاجم سوئدی پرسپولیس + فیلم

فیلم دیدنی از اجراى متفاوت يك شعر توسط استاد شجریان و محمد اصفهانی

محسن کیایی با چهره جدید خود در کنار همسرش

عضلات فوق العاده بمب جدید پرسپولیس (عکس)

تصویر جدید ترلان پروانه در کنار مادرش جنجال به پا کرد!

سلفی جالب مينا مختاري، همسر بهرام رادان

ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم و میخواهیم با رساله نگهش داریم! (فيلم)

تیراندازی در مراسم عزا، جان شاعر خوزستانی را گرفت (ويدئو)

مهران غفوریان و همسرش در اکران زخم کاری 2

ناگفته تاریخی از لحظه اعدام صدام و حضور افسران ایرانی (فیلم)

رعنا آزادى ور و جواد عزتى در اكران مردمى زخم كارى ٢ (عكس)

چهره جديد احسان عليخاني

جاده رویایی بندر مقام هرمزگان (فيلم)

ازدواج مجدد نفیسه روشن با همسر سابقش + عكس

حضور شهرزاد کمال زاده در راهپیمایی اربعین در کربلا (عکس)

عکس همسر والیبالیست ستاره پرسپولیس

فيلم: انقلاب كره در صنعت غذاى آماده: فقط چه طورى گرمش كرد!

دیپلماسی عمومی سفیر انگلیس؛ سایمون شرکلیف استقلالی است یا پرسپولیسی!؟ (فیلم)

نمايى اعجاب انگيز از شهر بارسلون در شب (عكس)

اينجا لوكيشن فيلم آواتار نيست! سميرم در اصفهان است! (فیلم)

بادیگارد مسی با یک اقدام برق آسا خبرساز شد (فیلم)

بالاخره دليل اخراج ساپينتو در ديدار استقلال - پرسپوليس مشخص شد (فیلم)

عکس دختر هالیوودی با تیتری عجیب روی جلد مجله ایرانی

همسر حامد حدادی برای خداحافظی اسطوره بسکتبال اشک ریخت (فیلم)

ویدئو: سیدمحمد خاتمی در اکران فیلم دست انداز

رفاقت زودهنگام سردار آزمون و پائولو دیبالا (عکس)

اين آهنگ، پربازدیدترین ویدئوی ایرانی با ۱۹۰ میلیون بیننده در جهان است (ویدئو)

توضیح درباره مصاحبه با جناب آقای کمال سجادی

اظهارات مورد انتقاد قرار گرفته وزير آموزش و پرورش و پاسخ قاطع الميرا شريفى مقدم (فیلم)

فیلم: ببعی و آقای همساده در «مهمونی» ايرج طهماسب / پشه: این یکیو زده!

چند گل زیبای گوستاوو بلانكو مهاجم آرژانتينى استقلال (ویدئو)

حضور وحید حقانیان در دیدار رهبر انقلاب با اعضای هیات دولت (عکس)

صادق کوشکی: علی دایی محبوب نیست؛ بعد از مرگش کسی او را نمی‌شناسد/ فردوسی پور گستاخ و نمک نشناس بود! (فیلم)

شهرزاد كمال زاده كت و شلوارى شد! (عكس)

آيتم جالب عادل فردوسى پور درباره مديران استقلال و پرسپوليس: از عشق پوشالي به نكونام تا خاطرخواهى اشك و اخم گل محمدى! (فيلم)

خبرگزارى اصولگرا: وزنه بردار ايرانى در اقدامى شنيع ورزشكار اسرائيل را به آغوش كشيد (عكس)

وزیر آموزش و پرورش: از معلمان توقع دارم حالا که رتبه بندی اجرا شد این انتظارات را عملی کنند! (فیلم)

2 حرکت تکنیکی عمرو ورده بازیکن مدنظر استقلال، در جام جهانی ۲۰۱۸ (فيلم)

چهره جذاب مژگان اخلاقی، بازیگر زن سریال عشق کوفی در دنیای واقعی

عکس متفاوت از یاسمین مقبلی فرمانده آمریکایی ایرانی‌تبار فضانوردان ناسا

نظر واحد کارشناسان داوری برنامه فوتبال برتر درباره صحنه هاى جنجالى ديدار سپاهان - استقلال (فيلم)

واكنش شهيد ستارى به تعطيلى شوراى شهر تهران براى شركت اعضا در راهپيمايى اربعين (فيلم)

عكس: مدال المپیاد جهانی دکتر علی شریفی زارچی

هزارمین گل استقلال در لیگ برتر به ثمر رسید (فیلم)

حجت الله عبدالملكى دوباره جنجال به پا كرد (فيلم)

سیدحسن خمینی پدربزرگ شد: اسم جالب نوه يادگار امام (عکس)

واکنش سردار آزمون به شباهت عجیبش با بازیگر مشهور ایتالیایی (عکس)

شهید جاویدنام ارتش که در شهریور 1320 مقابل قوای روس و انگلیس ایستادگی کردند (عکس)

بدن غیرعضلانی آزمون، سوژه ایتالیایی‌ها شد (عکس)

پپ گواردیولا خطاب به یک تماشاگر: «بیا جای من روى نيمكت بشین!» (فيلم)

طعنه استقلالی ها به بازیکن پرسپولیس: شاهدخت اسپانیا هم رفت سربازی، اما سرلک نه! (تصاویر)

یاسمین مقبلی، فرمانده فضاپیمای آرتمیس پیش از ترک زمین (عکس)

تغییر چهره الناز حبیبی در عرض ۹ سال

سردار آزمون و همسرش، آناهیتا کریمي در فرودگاه رم (عکس)

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی روى فرش ايرانى رفت! +عكس

نظر كارشناسان داوری درباره ديدار استقلال - سپاهان : قبل پنالتى خطا رخ داد +فيلم

پریگوژین، رئیس واگنر ها در سقوط هواپیما کشته شد ! (فیلم لحظه سقوط هواپیما)

يك سگ بازی ملوان - فولاد را متوقف کرد! (فیلم)

تخريب عجیب يك ساختمان ديگر در تهران با شعار الله اكبر ! (فيلم)

نظر ٣ كارشناس برنامه فوتبال برتر درباره داوری پرسپوليس - تراكتور (فيلم)

نظر ٣ كارشناس داورى برنامه فوتبال برتر درباره قضاوت استقلال - ملوان: چند اشتباه فاحش! (فيلم)

بحث عادل فردوسي پور و پژمان جمشيدي درباره ازدواج و فرزند آورى +فیلم

هنرنمایی جواد خیابانی در مافیا (فيلم)

ده گل تماشایی مسی در آمریکا در 90 ثانیه (فیلم)

تلگرام
تلگرام
تلگرام