:::Noandish.com::: "حمایت سعودی ها از تیم ملی ایران" در دیدار مقابل مراکش