:::Noandish.com::: جدول ظرفیتهای بورس دکتری
کد خبر: ۲۶۱۳۶
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۲
شرایط و ضوابط اعطای بورس تحصیلی دوره دكتری تخصصی خـارج از كشور، برای تامین هیات علمی و متخصصان مورد نیاز مراكز آموزش عالی و پژوهشی و سایر دستگاههای اجرایی كشور در سال ۱۳۹۴ اعلام شد.
شرایط و ضوابط اعطای بورس تحصیلی دوره دكتری تخصصی خـارج از كشور، برای تامین هیات علمی و متخصصان مورد نیاز مراكز آموزش عالی و پژوهشی و سایر دستگاههای اجرایی كشور در سال ۱۳۹۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بورسیه خارج از کشور در راستای اجرایی كردن بند «د» ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشكیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصـوص تامین نیروی انسانی متخصص، متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمینه های مختلف علمی، به ویژه در رشته های اولویت دار و مورد نیاز كشور، انجام می گیرد.

تعدادی از افراد واجد شرایط از بین فارغ التحصیلان مقطع كارشناسی ارشد و مربیان آموزشی و پژوهشی و كارشناسان دستگاههای اجرایی كشور واجد شـرایط را بـرای ادامـه تحصـیل در خـارج از كشور می توانند در این مرحله شرکت کنند. داوطلبان پس از پذیرش اولیه در آزمون ورودی دوره دكتری (نیمه متمركز) سـال ۱۳۹۴، بررسی وضعیت علمی و مصاحبه حضوری با رعایت موارد اعلام شده انتخاب می شوند.

شرایط اختصاصی داوطلبان ویژه بورس خارج از كشور:

حداقل میانگین (معدل) نمره های دروس كارشناسی و كارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۵ و ۱۷ تراز شده و دوره های كارشناسـی ارشد پیوسته و یا دكتری حرفه ای ۱۷.

حداكثر سن داوطلب در زمان تقاضا ۳۰ سال.

تبصره ۱: حداكثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط زیر می تواند افزایش یابد:

الف) ایثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنـان) حداكثر ۳۳ سال.

ب) مربیان (رسمی، رسمی آزمایشی) عضو هیات علمی واجد شرایط: حداكثر ۳۳ سال.

نحوه پذیرش بورس و اعزام:

پذیرش اولیه در آزمون ورودی دوره دكتری (نیمه متمركز) سال ۱۳۹۴ و اخذ بالاترین رتبه علمی و معرفی متقاضی بـه اداره كل بورس وزارت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور.

تبصره ۱: داوطلبانی كه در دوره روزانه مجاز به انتخاب رشته هستند، بدون توجه به اینكه در زمان ثبت نام بند مربـوط بـه رشته های تحصیلی بورس خارج از كشور (بند ۲۰ تقاضانامه ثبتنام اینترنتی) را علامتگذاری كرده و یا نكرده باشند، می توانند نسبت بـه اعلام علاقمندی خود برای شركت در گزینش آن دسته از رشته های امتحانی كه برای آنها در جدول مربوطه ظرفیت اعلام شده است، اعلام کنند.

اعلام علاقمندی داوطلبان به شركت در گزینش رشته های بورس اعزام به خارج، در زمان تكمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی میسر خواهد بود.

تبصره ۲: در مرحله اول اسامی دو برابر ظرفیت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور جهت انجام مراحل بعدی (مصاحبه) بـه اداره کل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام خواهند شد.

قبولی در مصاحبه علمی اداره كل بورس و اعزام دانشجویان خارج.

داشتن تایید هیأت مركزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم.

پذیرفته شدگان اعزام باید حداكثر تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۵، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخذ اعلام نیاز از دانشگاهها، پذیرش مورد تایید شورای تخصصی اعزام، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام كنند. بدیهی است پس از اتمام زمان مذكور، قبولی فرد (كان لم یكن) تلقی می شود.

تبصره ۲: حداقل كسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی، كشاورزی و علوم پایه MSRT=۵۵ و برای رشته های علوم انسانی و هنـر MSRT=۶۰ و یـا معـادل آن یا در آزمون های IELTS و TOLIMO و  TOEFL تعیین شده اسـت.

داوطلبان باید توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، در صورتی كه دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و كسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاك پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده كند. كشور مورد اعزام به تشخیص اداره كل بورس و اعزام دانشجویان خواهد بود.

دانشگاه پذیرش دهنده، استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دكتری و استاد ناظر داخلی (یكی از اعضای هیات علمـی دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذیرفته شده) باید در شورای تخصصی اعزام اداره كل بورس و امور دانشجویان خارج مـورد تایید قرار گیرند.

سپردن وثیقه كه میزان آن با توجه به كشور محل تحصیل و بر اساس مصوبات شورای مركزی بورس تعیین می شود.  طبق قانون اصلاح ماده (۳) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متاهل است.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های كارشناسی ارشد باید تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۴ فارغ التحصیل شوند.

سایر شرایط:

امكان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط كه محل خدمت آتی آنان در سایر دستگاه های اجرایی دولتـی و غیردولتـی است مشروط به تقبل ۱۰۰ درصد هزینه ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقتنامه رسمی از سایر دستگاههای اجرایی، بـا مطمـح نظـر قراردادن ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات كشوری میسر خواهد بود.

مسؤولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس (معدل) و اطلاعات و مدارك مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلـف، پذیرش فرد، ابطال می شود. اعطای بورس تحصیلی و مزایای ناشی از آن صرفاً امتیاز اعطایی از سوی سازمان امور دانشجویان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود. تعیین گرایش در هر رشته دكتری، با نظر كمیته تخصصی اداره كل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

ردیفگروه های امتحانیكدرشته های امتحانیظرفیت
۱علوم انسانیعلوم اقتصادی. علوم اجتماعی. مددكاری اجتماعی. حقوق بین الملل عمومی. حقوق خصوصی. مدیریت. علم اطلاعات و دانش شناسی. سنجش و اندازه گیری. روانشناسی. محیط زیست ـ برنامه ریزی. كارآفرینی. مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز. حقوق نفت و گاز. تربیت بدنی ـ بیومكانیك ورزشی۲۱ نفر
۲علوم پایهزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی.زمین شناسی آب شناسی . زمین شناسی زیست محیطی. زمین شناسی زیست محیطی. زمین شناسی اقتصادی. زمین شناسی تكتونیك. فیتوشیمی. زیست شناسی ـ سلولی و ملكولی. بیوشیمی. بیوفیزیك. زیست فناوری میكروبی. آمار . ریاضی كاربردی. فیزیك دریا. زیست شناسی دریا. علوم و فناوری نانو ـ نانوفیزیك. علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی. ریززیست فناوری. بیوانفورماتیك. علوم كامپیوتر. علوم شناختی.۲۹ نفر
۳فنی و مهندسیمهندسی برق ـ الكترونیك. مهندسی برق ـ مخابرات (میدان). مهندسی برق ـ مخابرات (سیستم). مهندسی برق ـ قدرت. مهندسی برق ـ كنترل. مهندسی برق ـ هوش و رباتیك. مهندسی عمران ـ زلزله. مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب. مهندسی مكانیك ـ ساخت و تولید. مهندسی مكانیك ـ مكانیك جامدات. مهندسی مكانیك ـ دینامیك كنترل و ارتعاشات. مهندسی مكانیك ـ تبدیل انرژی. مهندسی مكانیك ـ طراحی سیستمهای دینامیكی خودرو. مهندسی مكانیك ـ قوای محركه. مهندسی مكانیك ـ سازه و بدنه. مهندسی دریا. مهندسی هوافضا ـ جلوبرندگی. مهندسی محیط زیست ـ مواد زائد جامد. مهندسی محیط زیست ـ آلودگی هوا. مهندسی پزشكی ـ بیومتریال. مهندسی كامپیوتر ـ هوش مصنوعی. مهندسی مواد و متالورژی. مهندسی شیمی ـ بیوتكنولوژی. فناوری نانو ـ نانومواد. ناوری نانو ـ نانوالكتریك. مهندسی هسته ای ـ كاربردپرتوها. مهندسی سیستمهای انرژی.۳۲ نفر
۴كشاورزی و منابع طبیعیمحیط زیست ـ آمایش محیط زیست. مهندسی مكانیك بیوسیستم. مهندسی منابع آب. بیوتكنولوژی كشاورزی. علوم و مهندسی آبخیزداری. كشاورزی هسته ای.۸ نفر
۵هنرمدیریت پروژه و ساخت. شهرسازی ـ برنامه ریزی طراحی و مدیریت.مرمت ـ مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی. مرمت ـ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی۴ نفر
۶زبانآموزش زبان روسی. آموزش زبان آلمانی. آموزش زبان انگلیسی۶ نفر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: