به گزارش برنا؛ محققان ژاپنی اخیرا مطالعه‌ای انجام دادند که مشخص شد، گونه اومیکرون ویروس کرونا به نسبت گونه‌های قبلی در محیط اطراف ما ثبات و بقای بیشتری دارد.

 

تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که پایداری ویروس‌های ووهان، آلفا، بتا، گاما، دلتا و اومیکرون روی سطح پلاستیکی به‌ترتیب ۵۶ساعت، ۱۹۱ساعت، ‌۱۵۶ساعت، ۵۹ساعت، ۱۱۴ساعت و ۱۹۳ساعت است.