:::Noandish.com::: نقش کشاورزی پایدار در احیای منابع آب
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
کد خبر: ۵۸۲۹۰
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴
نواندیش : اقتصاد سبز با هدف کاهش مخاطرات زیست محیطی و کاستی های بوم شناختی،برای دستیابی به توسعه پایدار و البته بدون تخریب محیط زیست بنیان نهاده شده است.

برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) معتقد است که اقتصاد سبز، علاوه بر کارآمد بودن، بایددر ابعاد ملی و بین المللی عادلانه باشد، بخصوص برای دستیابی به یک اقتصاد کم کربن با حفظ منابع پایدار و مشارکت اجتماعی. یکی از ویژگی هایی که اقتصاد سبز را از رژیم های اقتصادی قبل متمایز می سازد، ارزیابی مستقیم سرمایه های طبیعی مانند تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی از طریق ارزش گذاری اقتصادی آنهاست.

در این میان، کشاورزی در بسیاری از کشورها مهمترین بخش تاثیرگذار بر طیف گسترده ای از مسائل مرتبط با توسعه پایدار از جمله: اقتصاد، اشتغال، امنیت غذایی، تجارت، فقر، سلامت انسان، تغییرات آب و هوا، استفاده از منابع طبیعی (به خصوص زمین و آب)، و تنوع زیستی محسوب می شود.

با این حال، علیرغم افزایش در بهره وری و محصول در طول چند دهه گذشته، امروزه بخش کشاورزی با شاخص هایی همچون کاهش رشد بهره وری (با وجود دریافت یارانه های هنگفت)؛ کاهش سهم صادرات کشاورزی از کشورهای در حال توسعه؛ افزایش استفاده از مواد شیمیایی، و در نتیجه اثرات منفی بر سلامت انسان، اکوسیستم، تنوع زیستی؛ افزایش سطح انتشار گازهای گلخانه ای؛ و توزیع نابرابر منافع در سطوح بین المللی و همچنین در میان جوامع و بخش های مختلف در سطوح ملی شناخته می شود.

در حال حاضر جهان برای تغذیه تمام ساکنین خود غذای کافی تولید می کند اما بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت کره زمین به دلیل فقر و عدم توانایی در خرید آن گرسنه می مانند و این افزایش روزافزون قیمت غذا، تهدید اساسی برای امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد. از سوی دیگر کشاورزان خرده پا که اکثریت روستاییان فقیر را در دنیا تشکیل می دهند، بخش عمده غذای دنیا را فراهم میکنند. اما این کشاورزان عمدتا مالک اراضی حاشیه ای و کم بازده بوده و برای تولید محصول به باران وابسته اند و به همین دلیل است که آبیاری نقش تعیین کننده ای در اقتصاد روستایی بازی میکند. در چنین شرایطی، تغییرات اقلیمی همچون خشکی و سیل، آسیبهای جبران ناپذیری به این کشاورزی آسیب پذیر وارد میکند و بنابراین قبل از هر چیز، کشاورزی کوچک مقیاس باید با الگوهای تغییر اقلیم سازگاری یابد تا بتواند پایداری خود را حفظ کند.

طبق اسناد منتشر شده توسط سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد FAO، پیش بینی می شود که جمعیت جهان تا سال 2030 به 8.3 میلیارد افزایش یابد و برای تامین غذای مورد نیاز این جمعیت، باید تولید مواد غذایی تا سال 2050 دو برابر شود. این در حالیست که کشاورزی و تولید غذا وابستگی مستقیم با منابع طبیعی و بخصوص آب دارند، چنانچه همیشه بخش کشاورزی در اکثر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب محسوب میگردد. اگر حتی عادات غذایی انسان و زنجیره های غذایی تغییر نکنند و بهره وری زمین و آب ثابت بماند، مصرف جهانی آب تا سال 2050 برای تامین مواد غذایی جمعیت ساکن باید 70 تا 90 درصد افزایش یابد. بنابراین آب یکی از عوامل محدود کننده در تولید مواد غذایی در آینده محسوب میگردد. در حال حاضر در حدود دو میلیون نفر از جمعیت کره زمین در مناطقی زندگی میکنند که با کمبود آب مواجه هستند و این رقم متاسفانه تا سال 2025 به دو سوم جمعیت کره زمین خواهد رسید.

در سراسر جهان، شواهد نشان می دهد که روشهای پایدار تولید محصولات کشاورزی جایگزین مناسبی برای فعالیت های کشاورزی موجود و ناپایدار می باشند. سیستمهای کشاورزی پایدار فرصت ها و منافع متعددی از جمله: بازده اقتصادی رقابتی، عرضه خدمات اکوسیستمی ضروری در زندگی، ایجاد شغل و معیشت مناسب، ردپای زیست محیطی کوچکتر، افزایش انعطاف پذیری با تغییرات آب و هوا و افزایش امنیت غذایی را فراهم می سازند.

کشاورزی نقش تعیین کننده ای را در دستیابی به اقتصاد سبز بازی میکند زیرا مصرف کننده 70 درصد از منابع آب و تامین کننده 40 درصد از اشتغال جمعیت کره زمین است. علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلیاز طریق کشاورزی منجر به تامین امنیت غذایی، برای بالا بردن درآمد فقرای روستایی و نیزفراهم کننده زمینه لازم برای فرصت های شغلیمتعدد میباشد. اقتصاد سبز بایستی علاوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد به خصوص در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، زمینه لازم را برای دستیابی به امنیت غذایی و البته با مصرف کمتر منابع طبیعی فراهم سازد. کشاورزی کوچک مقیاس برای دستیابی به اقتصاد سبز نقش تعیین کننده ای دارد زیرا همانطور که گفته شد، ارتباط نزدیکی با رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. اما مسلما بدون مدیریت پایدار منابع آب و اعمال روشهای موثر آبیاری در این نوع کشاورزی، کشاورزان فقیر قادر نخواهند بود که تولید و درآمد خود را افزایش دهند. دسترسی به آب، این امنیت را برای کشاورزان فراهم میکند که در سایر بخشها و نهاده های کشاورزی از جمله کود و بذر مناسب برای دستیابی به محصول بیشتر و مغذی تر سرمایه گذاری کنند.

اقدامات موثر برای دستیابی به کشاورزی پایدار

بر اساس تجربیات مرتبط بین المللی و گزارشهای منتشر شده سازمان ملل، اقدامات موثر برای دستیابی به کشاورزی پایدار در بخشهای مختلف شامل موارد زیر میباشند:

  * بالا بردن بهره وری خرده مالکان از طریق مکانیزم هایی همچون دسترسی به فناوری و بازار مصرف.

  *  اعمال رویکردهای اکوسیستمی؛ بدین معنی که تولید محصولات کشاورزی همواره بایستی با اولویت دادن به نیازهای اکوسیستمی و در قالب مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست پیرامون صورت گیرد.

*    استفاده از نظام های کشاورزی تلفیقی و طبقاتی مانند کشت و پرورش همزمان یا تناوبی برنج و ماهی که هم اکنون در کشورهایی همچون چین اعمال میگردد.

  *  استفاده از شیوه های مختلف اگروفارستری، به معنی کشت و پرورش همزمان محصولات کشاورزی، درخت و دام. در این نظام پایدار تولیدی، هر نهاده ای تامین کننده نیاز سایر نهاده ها میگردد، مثلا دام تامین کننده کود، ضایعات کشاورزی تامین کننده علوفه دام و درختان نیز تثبیت کننده خاک خواهند بود.

  *  کشت گونه های بومی و سازگار با خشکی و همچنین گونه های چند ساله، برای بهره وری بیشتر از بارندگی های نامنظم و سازگاری با خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک.

  *  استفاده از فناوریهای نوین و شیوه های نوآورانه برای بهبود محصولات کشاورزی و افزایش سازگاری با شرایط خشکسالی؛ مانند اعمال روشهای کارآمدتر برای استفاده از آب و کود، اعمال رویکردهایی برای کاربرد آفت کشهای بیولوژیکی،فن آوریهایی که تلفات پس از برداشت را کاهش میدهد و همچنین دامداری و آبزی پروری پایدار و نزدیک به طبیعت.

   * ترویج راهکارهای موفق محلی در سطح ملی برای الگوبرداری در شرایط مشابه.

    *توسعه کشاورزی شهری، برای کوتاه کردن زنجیره بین تولید کننده و مصرف کننده.

  *  بازیافت فسفر تولید شده در ضایعات انسانی و همچنین دامداریها برای تقویت خاک.

*  بهبود بهره وری در سراسر زنجیره غذایی، از طریق به حداقل رساندن تلفات در طول فرایند تولید، فرآوری، خرده فروشی و بخصوص مصرف،برای دستیابی به توزیع و تجارت عادلانه.
    کاهش تلفات غذا توسط مصرف کننده بخصوص در کشورهای صنعتی و توسعه یافته از طریق اطلاع رسانی عمومی و بهبود فرایند تولید در صنایع غذایی و همچنین پیدا کردن راه حلهایی برای غذای سالمی که دور ریخته میشود.

 *  توجه به ارتباط متقابل بین آب، غذا، انرژی و اقلیم در فرایند تولید؛بدین منظور طرح ها، استراتژی ها و برنامه هایی برای معرفی عناصر بالقوه پیونددهنده بین منابع طبیعی، آب، تنوع زیستی، انتشار گازهای گلخانه، خاک، و غیره مورد نیاز میباشند.

   * کشاورزان و بخصوص خرده مالکین برای بالا بردن سود آوری خود نیاز دارند که دسترسی بهتری به بازار مصرف داشته باشند و بنابراین با درآمد بیشتر قادر خواهند بود که برای بهبود در فرایند تولید محصول سرمایه گذاری کنند.

    بهره مندی از اعتبارات خرد و بیمه های خشکسالی میتواند شیوه موثری برای عبور از موانع مالی و مخاطرات زیست محیطی در کشاورزی کوچک مقیاس باشد.

*بازار باید پیام های مورد نیاز را به مصرف کننده منتقل کند؛ این پیام ها شامل ارزش های منابع طبیعی و محیط زیست و تاثرات مثبت و منفی کشاورزی بر آن و همچنین ارزشهای غذایی محصول و فرایند تولید آن میباشند.

    * بهبود کارایی در کاربری زمین از طریق آگاهی رسانی به کشاورزان در زمینه چالش ها و بحران های موجود زیست محیطی برای انتخاب سازگارترین شیوه های کشاورزی.

   * ارزیابی بهره وری آب و زمین قبل از اعمال شیوه های کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و دستیابی به تولید موثر.

    *ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و در نظرگیری حقوق مالکیت در فرایند تولید، به نحویکه شرکتهای خصوصی قادر نباشند آزادانه و بدون توجه به تخریب منابع درآمدزایی کنند.

   * بالا بردن بهره وری در سیستم های آبیاری کشاورزی و توسعه کشاورزی دیم همراه با اعمال روشهای آبخیزداری موثر همچون احداث بند های خاکی و سایر روشهای ذخیره و کنترل سیلاب ها و روانابها.

   * استفاده از فناوری های آبیاری کارآمد در کشاورزی کوچک مقیاس همچون آبیاری قطره ای و پمپ های پدالی برای جلوگیری از مصرف بی رویه آبهای زیر زمینی.

 *   انجام اقدامات لازم برای کاهش هدر رفت آب در فاصله انتقال از مبدا تا زمین کشاورزی و یا فاصله بین مزارع.

   * محاسبه میزان مصرف آب برای کلیه اقلام تولیدی به منظور بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به ارزش محصول و همچنین انتخاب مناسب محصولات در شرایط گوناگون اقلیمی.

  *  تغییررویکرد مدیریت آب کشاورزیاز تمرکز بر عرضه بهتمرکز بر تقاضا؛بدین معنی که برای استفاده پایدار از آب باید زیرساختهای مدیریتی در بخش آب به سمت رویکردهای تقاضا محور تغییر پیدا کند.
    * تلفیق فناوری های نوین و شیوه های موثر مدیریت آب و زمین مانند: جمع آوری رواناب و ذخیره رطوبت خاک برای افزایش بهره وری آب و احیای مراتع تخریب شده؛ ارزیابی اثرات برای حصول اطمینان از مدیریت پایدار آب؛ جدا سازی عوامل آلوده کننده آب از مبدا؛ توسعه فناوری های بومی تصفیه فاضلاب در سطوح ملی و محلی؛ بهره گیری از نیروی جاذبه برای استفاده از آب در سطح حوزه آبخیز برای ذخیره انرژی و حفظ کیفیت آب؛ استفاده از فناوری های جدید در فیلتر کردن و تصفیه آب همچون فناوری های نانو برای استفاده از آبهای خاکستری (فاضلاب شهری) در کشاورزی.
    آموزش و بالا بردن آگاهی عمومی در زمینه ارزش آب، بهره وری و کیفیت آن و همچنین بحران های زیست محیطی پیش رو در خصوص کمبود آب و خشکسالی.

    * به اشتراک گذاری دانش و تجربیات در زمینه کشاورزی پایدار، مدیریت ریزمغذی ها، مدیریت تلفیقی آفات، مدیریت منابع آب زیر زمینی و شیوه های آبیاری.

  *  مشارکت جامعه محلی شامل زنان و مردان برای ایجاد فرصت های اقتصادی در سطوح محلی از طریق ظرفیت سازی در برنامه ریزی، اجرا و مدیریت منابع و طرح های مدیریت و احیاء جنگلها و مراتع.
   * برای تدوین راه حل های مناسب اجرایی در مدیریت آب باید مدیران بخش آب و کشاورزی با سایر ذینفعان گفتگو کنند.

  *  چارچوب مدیریت آب باید جامع باشد، به نحویکه در آن ارتباط بین بخشهای مختلف در نظر گرفته شود.

  *  اعمال شیوه های اکوسیستمی در مدیریت آب برای پی بردن به نیاز آبی بخشهای مختلف اکوسیستم و تعیین حقابه آنها. بطور مثال در پاراگوئه، نیاز یک اکوسیستم آبی در لنگرحوزه آبخیز بعد از نیاز آبی انسان و قبل از آب مورد نیاز برای کشاورزی، تولید برق و سایر کاربری های صنعتی تخمین زده شده است.

 *   مذاکرات بین المللی برای به رسمیت شناختن اهمیت و منافع دو یا چند جانبه در حفاظت از حوزه آبخیز و بستر رودخانه ها و سایر منابع آب مرزی و امضای توافقنامه هایی برای حفظ و احیای منابع آب مشترک.

نویسنده : دکتر مینا استقامت، مدیر عامل مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار (ZIPAK)

كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد کپچا:
captcha
كانال نوانديش
سفيد
آخرین اخبار حوادث
روزنو
اخبار سیاسی
اخبار هنری
اخبار ورزشی
نواندیش
سلامت
آب و هوای نواندیش
لینک های نواندیش
فلای تودی
تلگرام

گروسی: گشایش‌هایی در توافق با ایران ایجاد شده است

بادامچیان : آمریکا ابرچالش دارد، ما ابرچالش نداریم/ فردی بالای پشت بام شعار «مرگ» می‌دهد، ولی کسی با او کاری ندارد

ادعای بورل: مراکز آموزشی و یک ساختمان مسکونی در زاپوریژیای اوکراین با پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفت

هشدار نایب رییس مجلس به باکو

اولین تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و سعودی بعد از ۷ سال

دیدار خرازی و عراقچی با سید حسن نصرالله

۴ سناریو از آینده درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل

علی پاداش درگذشت

داستان و نقد فيلم تي تي ؛ هنرنمايي مشترك الناز شاكردوست ، پارسا پيروزفر و هوتن شكيبا

اوقات شرعى (اذان صبح و مغرب) رمضان ١٤٠٢ در كرمان

اوقات شرعى (اذان صبح و مغرب) رمضان ١٤٠٢ در كرج

اوقات شرعى رمضان ١٤٠٢ در يزد

اداى احترام سريال نون خ ٤ به عزيزانى كه از دست رفتند

احسان علیخاني: امسال شوی تلویزیونی نداشتم، اما در درست‌ترین جای ممکن بودم

هادي خانیکي: صدای اعتراضات شنیده نشود جامعه پولاریزه خواهد شد

 فيلم "برادران لیلا" همان فیلم "مراسم" سعيد روستايي است (فيلم)

تصاوير هوش مصنوعی از لحظه دستگیری دونالد ترامپ!

تصاوير "مدل روس" در ایران

چهره جدید محسن یگانه همه را شوکه کرد

مراسم سالگرد رحلت همسر امام و حاج سید احمد خميني (تصاوير)

عكس "افسر زن روس" در ايران، وايرال شد

تصوير عاشقانه نگين معتضدي و همسرش امين اماني

واكنش عجيب دو نماينده جنجالى به تصاوير پرويز پرستويى و ابراهيم حاتمى كيا ! (فيلم)

رونمايى از همسر جديد سياوش قميشي

تصاویر دیده نشده از معشوقه ٢٦ ساله لوکاشنکو، رئیس‌جمهور ٦٩ ساله بلاروس

رونمايي از مجرى جديد ايران اينترنشنال پس از توافق ايران و عربستان!

چهره هاى کیت بلانشت و آنا د آرماس در اسكار ٢٠٢٣

عكس: میشل یو (يئو) برنده جايزه اسكار ٢٠٢٣ بهترین بازیگر زن شد

عکس اينستاگرامى پردیس احمدیه: ماجرای ساحل در سريال پوست شیر لو رفت؟!

سرنوشت دختران اكباتان در پى فيلم جنجالى چه شد؟

نماز رهبر انقلاب و سيدمحمد خاتمى بر پيكر مرحوم غفورى فرد (عكس)

حجاب كيت ميدلتون، همسر ولیعهد انگلیس خبرساز شد

سرنوشت بازيگران سريال آينه عبرت: از شهرام شب‌ پره فِیک تا آتقي منقلي!

حجاب زنان در جشن خانوادگى «به عشق مهدى»

اولین تصویر ماهواره خیام از مسجد جمکران

سلفي المیرا دهقاني با همسرش

چهره جديد سپيده خداوردي

طلاق شهرام آذر از نسرين كياني و ازدواج با شبنم ابراهیمي، مهماندار امارات +عكس

آتقي عامل شهرت محمدجواد نظري گلپایگاني (فيلم)

شبنم قلي خاني از همسرش رونمایی کرد

گریه علیرضا طلیسچي در حین اجرای «بارون اومد و یادم داد» در کنسرتش (فيلم)

وريا غفورى و عادل فردوسى پور در كنار هم

سيدمحمد خاتمي و سيدحسن خميني در قابي مشترك

لحظه سقوط هلیکوپتر حامل وزیر ورزش (فيلم)

عکسی از پوشش چادری سفیر سوییس در قم

ادامه جنجال ترانه گنگستر شهر آمل: صدف صفرزاده، معلم اخراج شده در باشگاه نساجى مازندران استخدام شد!

تصوير ديده نشده از سان ديدن 'رئيسى' از گارد زنان رياست جمهورى چين

تصاويرى از كنسرت رضا صادقي كه قبلا ممنوعه بود!

استوری پریرا، 'مهاجم پرسپوليس' برای همسرش به مناسبت روز ولنتاین

استقبال تاسف بار هواداران پرسپوليس از پريرا (عكس)

پوشش میترا رفیع، بازیگر گیلدخت در خارج از کشور

مصاحبه صداوسيما با "دختر بدون حجاب" در راهپيمايى ٢٢ بهمن

تنظيم حجاب آزاده زارعي در جشنواره فيلم فجر (عكس)

رونمايى از نامزد جديد لئوناردو دي كاپريو: ادن پولاني كيست؟

پوشش زنان بازيگر در مراسم اختتامیه تئاتر فجر (تصاوير)

كشف حجاب در جلسه خانه هنرمندان

اولين عكس و پست دو نفره پیکه و کلارا چيا مارتي: کاپیتان سابق بارسلونا اینگونه پاسخ جنجال شکیرا را داد!

آواز شهرام ناظرى بر سر مزار نيما يوشيج (فيلم)

حمله نماینده اهواز به لوکادیا مهاجم جدا شده پرسپوليس (فيلم)

سفر شبنم تووزلو خواننده زن آذربایجانی به ایران (عكس)

عكس: تجمع عفاف و حجاب در قم

پدر ترانه علیدوستی و گروهی از بازیگران سرشناس مقابل زندان اوین (عکس)

تصاویری جدید و دیدنی از پیروز ایران(عکس)

عكس: رئیس جمهور کرواسی با پرچم فلسطین در دیدار با بلژیک

تصاوير خبرگزارى دولت از "هواداران ايرانى بى حجاب" در ديدار ايران - ولز

فنى كه 'سردار آزمون' بعد از غلبه بر ولز روى طارمى اجرا كرد! (تصاوير)

سنت شكنى يك روزنامه با عكس خاص از "هوادار زن ايرانى" در جام جهانى

جام جهانى ٢٠٢٢: تصاوير "تماشاگران زن ايرانى" با پوشش متفاوت در رسانه انقلابى !

آتش ‌سوزی در «زندان اوین» به روایت تصویر

مشروح كامل مناظره چالشى سعيد شريعتي و جليل محبي بر سر گشت ارشاد (فيلم)

تصاوير جديد از شهاب حسيني و همسر جديدش ساناز ارجمند

ساناز ارجمند همسر دوم شهاب حسيني؟

سمانه پاكدل و هادي كاظمي در اكران نمور

ویدیویی جالب از سفر پادشاه انگلستان به ایران در سال ۱۳۸۲ (فیلم)

شادی مشكوك بازیکن نفت مسجدسلیمان پس از گل برترى پرسپوليس ! (فيلم)

لحظه دريافت جايزه کیت بلانشت از ليلا حاتمي

عكس: درخشش ليلا حاتمى روى فرش قرمز اختتاميه جشنواره ونيز

عبدالحسين مختاباد در حال دست دادن با ملكه انگليس(عكس)

حضور خاتمی در جلسه مجمع روحانیون (فیلم)

حجاب جدید سحر قریشي با چفیه عربی!

بازخوانى آهنگ "بهت قول ميدم" توسط خواننده ايتاليايي (فيلم)

سکانسی از سریال یاغی حاشیه ساز شد (+فیلم)

غیرتی شدن رامبد جوان و تذکر جدی به پشه در مهمونی (فيلم)

هانيه غلامي با پوشش پرسپوليسى در ورزشگاه آزادى

ويدئوى ديدنى و پر بازديد از روز پر شور دختران پرسپوليسى در آزادى (فيلم)

تصاوير زيبا از دختران پرسپوليسى در آزادى

وقتى گورباچف پس از رهبرى شوروى، تبليغ پيتزا مى كرد (فيلم)

نخستین تصاویر از لیلا حاتمي در جشنواره ونیز

تصويرى جديد از نويد محمدزاده و فرشته حسيني

تيپ عايشه گل در ايران

فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام
فلای تودی
تلگرام